1063:Tại Sao Đức Phật Không Muốn Thuyết Pháp Sau khi Ngài Đắc Đạo?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment