972.GIÀU THÌ BỊ GHÉT, NGHÈO THỊ BỊ KHINH, THÔNG MINH THÌ BỊ ĐỐ KỊ(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment