BÀI KHẨN NGUYỆN BẢY DÒNG

BÀI KHẨN NGUYỆN BẢY DÒNG 1

215765_2009052409134238 [].jpg

Kính
lễ các Bổn Tôn! Ôi những đệ tử may mắn cao quý trong tương lai: nếu các con tìm
kiếm sự nương tựa nơi ta, Orgyen,[2] hãy đi tới một nơi hẻo lánh và nghĩ tưởng
về sự mỏi nhọc của vô thường và nỗi buồn của sinh tử. Điều này rất quan trọng.
Hãy hoàn toàn giao phó các con cho ta – thân thể, trái tim, tinh thần. Hãy coi
mọi nguồn mạch của sự hy vọng và nương tựa thì nằm ở trong ta, Orgyen, và hãy
tin rằng ta hoàn toàn thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn, và hy vọng của các
con. Đừng van nài ta bằng những vật cúng dường và tán thán. Hãy đặt sang một
bên những sự tích tập. Thay vào đó, với thân, khẩu, và ý sùng mộ, hãy cầu
nguyện với Bài Khẩn nguyện Bảy Dòng này:

HUNG   OR GYEN
YUL GYI NUP JYANG TSHAM

Hung   
Nơi biên giới phía bắc xứ Orgyen,
PEMA
GE SAR DONG PO LA

Trong
nhụy của một đóa hoa sen,
YA
TSHEN CHHOK GI NGO DRUB NYEY

Ngài
đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất.
PEMA
JYUNG NAY ZHEY SU DRAK

Lừng
danh là Đức Liên Hoa Sanh,
KHOR
DU KHAN DRO MANG PO KOR

Ngài
được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng rộng lớn gồm các dakini.
KHYE
KYI JEY SU DAK DRUB KYI

Khi
con thực hành, đi theo dấu chân Ngài,
JYIN
GYIY LOB CHHYIR SHEK SU SOL

Con
cầu nguyện Ngài quang lâm ban rải những ân phước.
GURU
PEMA SIDDHI HUNG

Hãy tiếp tục cầu nguyện
cho tới khi lòng khao khát mãnh liệt khiến các con rơi lệ. Nếu các con trở nên
tràn ngập niềm tin, hãy hít một hơi thở sâu và an trụ trong tỉnh giác, đôi mắt
nhận biết rõ ràng, rộng mở và không xao lãng. Cần gì phải nói rằng ta sẽ che
chở cho những đệ tử đã cầu nguyện như thế? Họ sẽ trở thành những đứa con của
các Đấng Chiến Thắng trong ba thời. Tâm họ sẽ đạt được sự quán đảnh siêu việt
của giác tánh tự-sinh. Sự thiền định của họ sẽ trở nên mãnh liệt và kiên cố, và
giác tánh nguyên sơ sẽ triển nở. Họ sẽ thuần thục nhờ những sự ban phước siêu
việt tự-sinh và có thể làm vơi đi nỗi đau khổ của người khác. Khi họ thay đổi,
những nhận thức mà những người khác có về họ cũng đồng thời thay đổi. Vì thế họ
sẽ thành tựu Phật sự và hoàn thiện mọi phẩm tính tâm linh. Trong sự bao la vĩ
đại của Pháp Thân, cầu mong những con trai tâm yếu và những con gái thân thiết
của ta gặp được phương pháp làm thuần thục và giải thoát siêu việt này. Đặc
biệt, bởi Bài Khẩn nguyện Bảy Dòng này mang lại những sự ban phước sâu xa nhất
của ta, ta khuyên các con bí mật trì giữ kho tàng tâm được tái-khám phá này.
Cầu mong nó gặp được Chokyi Wangchuk thông tuệ và bi mẫn.

(Trích VAJRAYANA
FOUNDATION DAILY PRACTICE)
Bản
dich Việt ngữ: Thanh Liên

[1]Kho tàng giáo lý được
Đức Liên Hoa Sanh chôn dấu và sẽ được khám phá vào những thời điểm thích hợp để
làm lợi lạc chúng sinh trong tương lai.
[2]Đức
Padmasambhava (Liên Hoa Sanh).

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Originally posted 2021-06-25 13:32:42.

Add Comment