Bát nhã gồm thế gian trí và xuất thế gian trí Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment