Bức Tranh Nhân Quả

Bức Tranh Nhân Quả 1

(Theo Kinh Nhân Quả Ba Đời)

“Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Tham sân dần phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân”

Bức Tranh Nhân Quả 2

Kiếp trước: Hiến vàng tô điểm Phật
Đời nay: Làm quan. Tại vì sao?

Bức Tranh Nhân Quả 3

Kiếp trước: Xây cầu đắp đường làm lộ
Đời nay: Cởi ngựa ngồi kiệu

Bức Tranh Nhân Quả 4

Kiếp trước: Dâng y cúng dường chư Tăng
Đời nay: Mặc gấm mặc lụa

Bức Tranh Nhân Quả 5

Kiếp trước: Cơm gạo bố thí người nghèo
Đời nay: Có ăn, có mặc

Bức Tranh Nhân Quả 6

Kiếp trước: Dâng gạo cúng chùa
Đời nay: Nhà cao lầu gác

Bức Tranh Nhân Quả 7

Kiếp trước: Hoa tươi dâng cúng Phật
Đời nay: Mặt mày trang nghiêm, tại vì sao?

Bức Tranh Nhân Quả 8

Kiếp trước: Tụng kinh niệm Phật
Đời nay: Thông minh trí tuệ

Bức Tranh Nhân Quả 9

Kiếp trước: Tràng phan nghiêm cúng Phật
Đời nay: Vợ chồng hạnh phúc

Bức Tranh Nhân Quả 10

Kiếp trước: Kính trọng người cô độc
Đời nay: Cha me song toàn

Bức Tranh Nhân Quả 11

Kiếp trước: Mở chuồng phóng sinh thả chim
Đời nay: Đông con nhiều cháu

Bức Tranh Nhân Quả 12

Kiếp trước: Hay phóng sinh thả cá
Đời nay: Sống lâu

Kiếp trước: Khinh thường coi rẻ chồng
Đời nay: Quả phụ

Bức Tranh Nhân Quả 14

Kiếp trước: Hiến dầu đốt đèn Phật
Đời nay: Mắt sáng

Bức Tranh Nhân Quả 15

Kiếp trước: Chửi cha mắng mẹ
Đời nay: Câm ngọng. Tại vì sao?

Bức Tranh Nhân Quả 16

Kiếp trước: Chê cười lạy Phật
Đời nay: Gù lưng

Bức Tranh Nhân Quả 17

Kiếp trước: Thiếu nợ không trả
Đời nay: Làm trâu ngựa

Bức Tranh Nhân Quả 18

Kiếp trước: Cúng dường Tam Bảo góp của phước điền
Đời nay: Không qua chức cũng giàu sang

Bức Tranh Nhân Quả 19

Kiếp trước: Hiến thuốc cứu mạng người
Đời nay: Khỏe mạnh tại vì sao

Bức Tranh Nhân Quả 20

Kiếp trước: Ác tâm hại người
Đời nay: Cô đơn khổ cực

Bức Tranh Nhân Quả 21

Kiếp trước: Giảng kinh thuyết pháp
Đời nay: Công đức vô lượng

Bức Tranh Nhân Quả 22

Kiếp trước: Hoa tươi cúng dâng Phật
Đời nay: Thêm đẹp đẽ dung nhan

Bức Tranh Nhân Quả 23

Kiếp trước: Hiến vải giúp Tăng Ni
Đời nay: Không mặc gấm cũng mặc lụa

Bức Tranh Nhân Quả 24

Kiếp trước: Cúng gạo cho chùa
Đời nay: Ở nhà cao cửa rộng

Bức Tranh Nhân Quả 25

Kiếp trước: Cứu giúp người nghèo
Đời nay: Được phú quý hiển vinh

Bức Tranh Nhân Quả 26

Kiếp trước: Phóng sinh bất sát
Đời nay: Con cháu đầy đàn

Bức Tranh Nhân Quả 27

Kiếp trước: Xây cầu, đắp đường
Đời nay: Lên xe xuống ngựa

Bức Tranh Nhân Quả 28

Kiếp trước: Kính lão cúng hiền
Đời nay: Phước huệ thọ toàn

Bức Tranh Nhân Quả 29

Kiếp trước: Chỉ đường dẫn lối
Đời nay: Mọi người kính nể

Bức Tranh Nhân Quả 30

Kiếp trước: Cúng dường chư tăng
Đời nay: Được vợ thảo dâu hiền

Bức Tranh Nhân Quả 31

Kiếp trước: Thù ghét hạn người
Đời nay: Nuôi con không chóng lớn

Bức Tranh Nhân Quả 32

Kiếp trước: Thông dâm vợ người
Đời nay: Suốt đời cô độc

Bức Tranh Nhân Quả 33

Kiếp trước: Đời trước xem sách nhảm nhí
Đời nay: Đôi mắt mù lòa

Bức Tranh Nhân Quả 34

Kiếp trước: Đâm thọc nhiều chuyện
Đời nay: Ói máu lênh láng

Bức Tranh Nhân Quả 35

Kiếp trước: Phật Pháp không tin
Đời nay: Điếc đặc cả tai

Bức Tranh Nhân Quả 36

Kiếp trước: Xử tệ, ngược đãi thú vật
Đời nay: Ghẻ mọc đầy người

Bức Tranh Nhân Quả 37

Kiếp trước: Ganh ghét người tài giỏi
Đời nay: Thân hình hôi thối nực nóng

Bức Tranh Nhân Quả 38

Kiếp trước: Làm chuyện dèm pha
Đời nay: Mang tật sứt môi miệng mình

Bức Tranh Nhân Quả 39

Kiếp trước: Đánh cha, đập mẹ
Đời nay: Tay chân bị tật nguyền

Bức Tranh Nhân Quả 40

Kiếp trước: Phá hoại cầu đường
Đời nay: Què chân, tật nguyền

Bức Tranh Nhân Quả 41

Kiếp trước: Thản nhiên trước tai nạn kẻ khác
Đời nay: Suốt đời thường mang tật bệnh

Bức Tranh Nhân Quả 42

Kiếp trước: Gạt người mù
Đời nay: Không làm chó cũng làm heo

Bức Tranh Nhân Quả 43

Kiếp trước: Thấy nguy không cứu làm ngơ
Đời nay: Suốt đời ngồi tù thui thủi

Bức Tranh Nhân Quả 44

Kiếp trước: Nói xấu kẻ khác
Đời nay: Lãnh quả bị thuốc chết

Bức Tranh Nhân Quả 45

Kiếp trước: Khinh bỉ người giúp việc
Đời nay: Thân hình gù lưng xấu xí

Bức Tranh Nhân Quả 46

Kiếp trước: Dành lợi mình để hại người khác
Đời nay: Lãnh nghiệp chết treo khổ đời

Bức Tranh Nhân Quả 47

Kiếp trước: Cản người đi chùa, phỉ báng Phật giáo
Đời nay: Không bị sét thiên lôi thì bị lữa đốt

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment