CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ LẮNG NGHE GIÁO PHÁP

CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ LẮNG NGHE GIÁO PHÁP 1

Trước
khi giảng về chủ đề chính của chương này là sự khó khăn biết bao để tìm được
những điều kiện tự do và thuận duyên [để tu tập] thì ta sẽ giải thích về cách
làm thế nào để có thể lắng nghe một cách đúng đắn bất kỳ giáo huấn tâm linh
nào.

I. CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮN
ĐỂ LẮNG NGHE GIÁO PHÁP:

Cách thức đúng đắn để
lắng nghe giáo pháp gồm có hai phương diện:  thái độ đúng đắn và hành vi
đúng đắn.

1. Thái độ:

Thái độ đúng đắn là thái
độ kết hợp Bồ Đề tâm (bodhicitta), tức tâm giác ngộ bao la, cùng với phương
tiện thiện xảo vô hạn của Mật Thừa (Secret Mantrayāna).

1.1   Thái độ
bao la của Bồ Đề Tâm:

Suốt từ vô thuỷ vô
chung, không có một chúng sinh nào trong biển luân hồi đau khổ mênh mông này
chưa từng là cha hay mẹ của chúng ta [trong một kiếp nào đó].  Khi là cha
là mẹ của chúng ta,  ý tưởng duy nhất  mà họ canh cánh bên lòng là nuôi
nấng ta với lòng nhân từ to lớn nhất mà họ có thể có được, bảo vệ chúng ta với
tình yêu thương vĩ đại và ban phát cho ta những gì tốt lành nhất trong số thực
phẩm và áo quần của họ.

Tất cả những chúng sinh
này, là những người đã quá tử tế với chúng ta.  Những chúng sinh ấy đều
muốn được hạnh phúc, tuy nhiên họ không biết làm thế nào để thực hiện những
điều mang lại hạnh phúc, hay  mười hành vi thiện lành (thập thiện). Không
ai muốn đau khổ, nhưng họ không biết cách từ bỏ mười hành vi xấu ác (thập ác),
là gốc rễ của mọi đau khổ. Vì thế ước muốn sâu xa nhất trong lòng của họ và
những điều họ thực sự làm bên ngoài thì thật là trái nghịch với nhau. Những
chúng sinh khốn khổ, lạc loài và mê lầm này giống như những người mù bị bỏ rơi
giữa cánh đồng hoang!

Hãy tự nhủ: “Chính vì
hạnh phúc của họ mà tôi sẽ lắng nghe giáo pháp sâu xa và đưa giáo pháp ấy vào
con đường thực hành. Tôi sẽ dẫn dắt tất cả chúng sinh này, là cha hay mẹ của
tôi [trong đời kiếp trước] đang bị hành hạ bởi những nỗi khổ trong sáu cõi luân
hồi.  Tôi sẽ đưa họ tới Phật quả toàn giác, giải thoát họ khỏi tất cả
những hiện tượng nghiệp báo, những tập khí và những đau khổ mà họ đang gánh
chịu trong mỗi một cõi trong sáu cõi.” Điều quan trọng là phải có thái độ này
mỗi khi bạn lắng nghe  giáo pháp hay thực hành giáo pháp.

Bất cứ khi nào bạn làm
điều gì tốt lành, dù quan trọng hay không quan trọng, bạn bắt buộc phải vun bồi
cho việc bạn làm bằng ba phương pháp siêu việt sau đây. Trước khi bắt đầu, (1)
hãy khơi dậy Bồ Đề Tâm như một phương tiện thiện xảo để đảm bảo rằng hành vi ấy
sẽ trở thành suối nguồn của những điều thiện lành trong tương lai. Trong lúc
thực hiện việc đang làm, (2) nên tránh vướng mắc vào bất kỳ hình thức vọng
tưởng hóa (conceptualization) nào 1 để công đức không bị những yếu tố liên hệ 2
phá hủy.  Khi kết thúc, (3) hãy niêm phong việc làm ấy một cách đúng đắn
bằng cách hồi hướng công đức, vì hồi hướng công đức chắc chắn sẽ giúp cho việc
ta làm còn tiếp tục phát triển lớn lao hơn nữa.3 

Cách bạn lắng nghe giáo
pháp rất quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn nữa chính là động cơ thúc đẩy bạn
lắng nghe như vậy.

Điều gì tạo nên một hành
vi tốt hoặc xấu?
Không
phải vẻ bề ngoài, cũng không phải lớn hay nhỏ,

bởi động cơ xấu hay tốt đằùng sau.

Cho dù bạn đã được nghe
nhiều Giáo Pháp tới đâu chăng nữa, nhưng nếu những mối quan tâm tầm thường là
động cơ thúc đẩy bạn – chẳng hạn như lòng tham muốn trở nên vĩ đại, muốn tiếng
tăm – thì đó không phải là con đường của Giáo Pháp chân chính. Vì thế, trước
tiên, điều hết sức quan trọng là bạn phải chuyển nhìn vào bên trong tâm bạn và
thay đổi động cơ [hay tác ý] của bạn. Nếu bạn có thể chỉnh sửa thái độ của bạn
thì những hành động tốt lành của bạn sẽ luôn thấm nhuần phương tiện thiện xảo,
và bạn sẽ bước đi trên con đường của những bậc vĩ đại. Nếu bạn không thể làm
được như vậy thì tuy  rằng bạn có thể nghĩ rằng mình đang tu học và thực
hành Giáo Pháp, nhưng đó sẽ chẳng khác gì hơn là một cái vỏ bề ngoài  của
một cái gì chân thật bên trong . Do đó, bất kỳ khi nào bạn lắng nghe Giáo Pháp
và hành trì Giáo Pháp, cho dùø là thiền định về một Bổn Tôn, lễ lạy, đi nhiễu,
hay trì tụng một câu minh chú (mantra) – cho dù  chỉ một chữ mani duy nhất
– thì điều cốt yếu là luôn luôn phải phát khởi Bồ Đề Tâm.
 

1.2  THIỆN XẢO BAO
LA TRONG PHƯƠNG TIỆN: THÁI ĐỘ  CỦA MẬT THỪA

Quyển Ngọn Đuốc của Ba
Pháp Tu nói về Mật Thừa như sau:

Cùng mục tiêu nhưng tự
tại thoái khỏi mọi mê lầm,4

Phong
phú trong phương tiện và chẳng có gì khó khăn,5

Dành
cho những người có căn cơ nhạy bén.6

Mật
Thừa là tối thượng.

 Con đường đi đến
Mật Thừa (Mantra Vehicle) có nhiều ngã.  Mật Thừa bao gồm nhiều phương
pháp tích lũy công đức và trí huệ, cùng với nhiều phương tiện thiện xảo giúp
cho tiềm năng trong chúng ta hiển lộ 7 mà ta không cần phải trải qua những gian
khổ lớn lao. Nền tảng của các pháp tu này là cách thức chúng ta dẫn dắt soi
sáng cho những nguyện ước của mình:

Tất cả tùy thuộc vào
hoàn cảnh

hoàn toàn tùy thuộc vào nguyện ước của ta.

Không được coi nơi giảng
Pháp, vị Thầy, giáo pháp và v..v… như là những gì bình thường và bất tịnh.
Khi bạn lắng nghe Pháp, hãy giữ cho năm yếu tố toàn hảo (five perfections) thật
rõ ràng sáng tỏ trong tâm:

Nơi chốn toàn hảo là
thành trì của pháp giới bao la viên mãn, được gọi là Akanistha, có nghĩa là “Vô
Song.” Vị Thầy toàn hảo là đức Phật Phổ Hiền (Samantabhadra), Pháp Thân. Tăng
đoàn toàn hảo bao gồm các vị Bồ Tát nam và nữ và những vị Bổn Tôn8 của dòng tâm
truyền (biệt truyền) của các Đấng Chiến Thắng và dòng truyền qua biểu tượng của
các bậc Trì Minh Vương (Vidyadhara).

Hoặc bạn có thể nghĩ tưởng
rằng nơi giảng Pháp là Cung điện Liên-Hoa-Quang của Núi Huy Hoàng Màu-Đồng Đỏ,
vị Thầy giảng Pháp là Đức Liên-Hoa-Sanh xứ Oddiyāna, và chúng ta, thính chúng,
là Tám Trì Minh Vương (Eight Vidyādharas), Hai-Mươi-Lăm Đệ Tử (Twenty-five
Disciples), và các vị nam và nữ Thiên-Không-Hành (dākas and dākinis)

Hoặc bạn nghĩ tưởng rằng
nơi chốn toàn hảo này là Cõi Phật Phương Đông, Đại Lạc Hiển Lộ, ở đó có vị Thầy
toàn hảo là đức Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva), là một Báo Thân toàn
hảo,  đang giảng dạy cho tập hội gồm những bậc hiền thánh tăng thuộc Kim
Cang Phật Bộ và chư Bồ Tát nam và nữ.

Tương tự, nơi chốn toàn
hảo để giảng Pháp có thể là Cõi Phật Phương Tây, cõi Cực Lạc, vị Thầy toàn hảo
là đức Phật A Di Đà, và tập hội các Bồ Tát nam và nữ và các Bổn Tôn thuộc Liên
Hoa Phật Bộ.

Trong mọi trường hợp,
Giáo Pháp  là giáo pháp của Đại Thừa và thời gian là bánh xe vĩnh cửu
thường-chuyển (the ever-revolving wheel of eternity).

Những quán chiếu9 này là
để giúp cho chúng ta có thể thấu suốt được thực trạng của tất cả sự vật. 
Đây không phải là chúng ta đang tạm thời tạo tác điều gì đó không thực sự hiện
hữu.

Thầy của ta là hiện thân
của tinh tuý của tất cả chư Phật khắp ba thời.  Ngài là sự hợp nhất của
Tam Bảo: thân Ngài là Tăng đoàn, khẩu Ngài là Pháp, ý Ngài là Phật.  Ngài
là sự hợp nhất của Ba Nguồn Gia Trì: thân Ngài là Thầy (lama), khẩu ngài là Bổn
Tôn (deity), ý Ngài là Nữ Thiên-Không-Hành (dākinī).  Ngài là sự hợp nhất
của ba Thân (kāyas): thân Ngài là Hóa Thân, khẩu Ngài là Báo Thân, ý Ngài là
Pháp Thân. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, là suối nguồn
của tất cả chư Phật trong tương lai và là đại diện cho tất cả chư Phật
trong  hiện tại.  Bởi Ngài [Thầy của ta] đã nhận những chúng sinh suy
đồi như chúng ta làm đệ tử, là những kẻ mà không vị nào trong hàng ngàn vị Phật
trong thời Hiền Kiếp10  có thể cứu giúp, nên lòng bi mẫn và quảng đại của
Thầy ta còn trội vượt hơn tất cả muôn chư Phật.

Thầy là Phật, Thầy là
Pháp,
Thầy
cũng là Tăng Đoàn.
Thầy
là bậc đại thành tựu giả. 
Thầy
là đấng Kim Cương Trì Quang Vinh.

Chúng ta, tập hội những
người lắng nghe giáo lý, hãy biết vận dụng nền tảng tu tập là Phật tánh của
riêng ta, vận dụng lực hỗ trợ là đời người quý báu, vận dụng hoàn cảnh là có
được một vị Thầy tâm linh và vận dụng phương pháp là tuân theo lời chỉ dạy của
Ngài, [để nương vào đó], ta có thể trở thành những vị Phật trong tương
lai.  Như Mật-điển Hô Kim Cương (Hevajra) có nói:

Tất cả chúng sinh đều là
Phật,

Nhưng
bị những ô nhiễm giả hợp che lấp.

Khi
ô nhiễm được tịnh hóa, Phật quả sẽ hiển lộ.

2. Cung Cách Hành Xử:

Cung cách hành xử trong
khi lắng nghe giáo pháp được mô tả trong phạm vi những điều nên tránh và những
điều nên làm.

2.1.   ĐIỀU
NÊN TRÁNH

Những hành vi nên tránh
bao gồm (1) ba khiếm khuyết của chiếc  bình chứa, (2) sáu điều ô nhiễm và
(3) năm cách nhớ tưởng sai lạc.

2.1.1  Ba Khiếm
Khuyết  Của Chiếc Bình Chứa:

Không nên lắng nghe như
một chiếc bình bị lật úp. Không có khả năng nhớ được những gì bạn nghe thì lại
giống như một cái bình bị thủng lỗ. Còn trộn lẫn những cảm xúc tiêu cực với
những điều bạn đang nghe thì giống như một cái bình trong có chứa chất độc.

Bình lật úp. Khi bạn
đang lắng nghe giáo pháp, hãy chú tâm lắng nghe những gì được nói ra và đừng để
bất kỳ điều gì khác làm cho bạn trở nên xao lãng. Nếu không, bạn cũng sẽ như
cái bình bị lật úp, không thể rót gì vào đó được. Mặc dù thân bạn đang hiện
diện ở đó, nhưng bạn lại chẳng nghe được một lời nào của giáo lý đang được
giảng dạy.

Bình thủng lỗ. Nếu bạn
chỉ lắng nghe mà không nhớ được bất kỳ điều gì bạn đã nghe hoặc đã hiểu thì bạn
sẽ giống như một cái bình có một chỗ rò rỉ:  cho dù có đổ vào đó bao nhiêu
nước thì cũng sẽ không giữ lại được chút gì. Dù bạn có được nghe bao nhiêu giáo
lý chăng nữa thì bạn cũng chẳng bao giờ có thể thấm nhuần được những giáo lý ấy
hay đưa được những giáo lý ấy vào thực hành.

Bình chứa chất độc. Nếu
bạn lắng nghe giáo lý với thái độ [hay động cơ] sai lầm, chẳng hạn như bạn mang
trong lòng tham vọng trở nên nổi tiếng hay vĩ đại, hoặc lắng nghe với một tâm
thức tràn đầy năm độc, thì Giáo Pháp chẳng những không giúp được gì cho tâm bạn
mà Giáo Pháp ấy cũng sẽ bị biến đổi thành một cái gì đó hoàn toàn không còn
phải là Pháp nữa, hệt như chất cam lồ được rót vào một bình chứa chất độc.

Đó là lý do tại sao Ngài
Padampa Sangye, một nhà hiền triết của Ấn Độ đã nói:

Hãy lắng nghe giáo lý
giống như một con nai nghe nhạc;

Hãy
suy niệm về giáo lý giống như người du cư phương Bắc xén lông cừu;*

Hãy
thiền quán về giáo lý giống như người câm thưởng thức thức ăn;** 

Hãy
thực hành giáo lý giống như con trâu ‘yak’ háu đói đang ăn cỏ;

Hãy
thành tựu giáo lý, giống như mặt trời lộ ra từ sau những đám mây
.

Khi lắng nghe giáo lý,
bạn phải giống như một con nai bị mê hoặc bởi âm thanh của đàn vīnā tới nỗi
không hề chú ý tới người thợ săn ẩn núp đang bắn mũi tên có tẩm thuốc độc. Hãy
chắp hai bàn tay lại và lắng nghe, để mỗi lỗ chân lông trên thân bạn cũng đều
rúng động và đôi mắt bạn nhạt nhoà đẫm lệ, chớ để cho bất kỳ tư tưởng nào hiện
ra làm cản trở việc lắng nghe.

Thật chẳng có gì là tốt
lành nếu chỉ có thân bạn là hiện diện ở đó, trong khi tâm bạn lại lang thang
theo các niệm tưởng, buông thả lời nói của mình trong một kho chuyện tầm phào,
phát biểu bất kỳ điều gì bạn ưa thích và đưa mắt nhìn quanh quẩn khắp nơi. Thậm
chí khi lắng nghe giáo lý, bạn nên ngưng cầu nguyện, ngưng niệm các câu minh
chú, hay làm bất kỳ một hành vi phước đức nào khác mà bạn có thể đang làm.

Sau khi lắng nghe giáo
lý một cách đúng đắn theo cách thức như trên, thì còn một việc quan trọng không
kém là phải nắm giữ lại được ý nghĩa của những điều đó, không bao giờ được quên
những ý nghiã đóù, và liên tục áp dụng những gì đã được nghe vào thực hành. Như
chính bậc Minh Hạnh Túc đã nói:

Ta đã chỉ cho các ông
phương pháp 

Đưa
tới giải thoát

Nhưng
các ông nên biết

Giải
thoát tuỳ thuộc vào chính các ông.

Vị Thầy ban truyền cho
đệ tử những giáo huấn về cách lắng nghe Giáo Pháp và cách áp dụng Giáo Pháp,
cách thức từ bỏ những ác hạnh, thực hiện những thiện hạnh, và cách thức tu tập.
Người đệ tử có nhiệm vụ phải ghi nhớ những giáo huấn đó, không được lãng quên
bất cứ điều gì; phải đem những giáo huấn đó vào thực hành và  chứng ngộ
được những giáo huấn đó.

Tự mỗi một việâc lắng
nghe Giáo Pháp cũng có thể đem đến chút ít lợi lạc. Nhưng trừ phi bạn nhớ được
những gì bạn đã được nghe, còn bằng không thì bạn sẽ không có được chút hiểu
biết nào về ngôn từ hoặc ý nghĩa của giáo pháp – điều này thì chẳng khác gì
việc không được lắng nghe gì hết.

Nếu bạn ghi nhớ giáo
pháp  nhưng lại trộn lẫn giáo pháp với những cảm xúc tiêu cực ô nhiễm của
bạn, thì giáo pháp ấy sẽ không bao giờ là Giáo Pháp thuần tịnh. Như Ngài Dagpo
Rinpoche vô song đã nói:

Trừ phi bạn thực hành
Pháp phù hợp với Giáo Pháp
Bằng
không, chính Pháp ấy sẽ trở thành nguyên nhân của con đường tái sinh xấu ác.

Hãy tự xả bỏ bất kỳ một
vọng niệm sai lạc nào liên quan tới vị Thầy và Giáo Pháp, đừng phê bình hay
lăng mạ các huynh đệ tâm linh cùng những người bạn đồng hành của bạn, hãy dứt
bỏ tánh kiêu căng, khinh miệt, hãy từ bỏ mọi niệm tưởng xấu xa.  Bởi vì
tất cả những điều này sẽ đưa bạn tới con đường tái sinh vào các cõi thấp.

2.1.2  Sáu Điều Ô
Nhiễm:

Trong “Luận Lý Mạch
Lạc”  có nói:

Kiêu mạn, thiếu lòng tin
và thiếu tinh tấn,

 Xao
lãng bên ngoài, căng thẳng bên trong và chán nản;

 Đây là sáu điều ô
nhiễm.

Hãy từ bỏ sáu điều sau
đây: (1) kiêu hãnh tự tin rằng bản thân bạn giỏi giang hơn vị Thầy đang giảng Pháp,
(2) không tin tưởng nơi vị Thầy và giáo lý của Ngài, (3) không chuyên tâm nỗ
lực đến gần với Pháp, (4) để cho  những sự kiện bên ngoài làm cho xao
lãng, (5) tập trung năm giác quan hướng vào bên trong một cách quá căng thẳng,
và (6) chán nản vì nhiều lý do chẳng hạn như vì bài giảng quá dài.

Trong tất cả những cảm
xúc tiêu cực thì kiêu mạn và ganh tị là những cảm xúc khó nhận diện nhất. Vì
vậy, hãy khảo sát tâm bạn một cách tỉ mỉ.  Nếu bạn có bất kỳ cảm tưởng nào
cho rằng những phẩm tính mà bạn có được có chút gì đó đặc biệt, cho dù là chỉ
một chút, dù trên phương diện thế gian hay  phương diện tâm linh, thì điều
ấy cũng sẽ khiến cho bạn mù loà trước những lỗi lầm của chính mình và không
nhận thấy được những phẩm tính tốt đẹp của người khác. Vì thế, hãy từ bỏ tánh
kiêu mạn và luôn luôn hạ mình xuống một vị trí thấp kém.

Nếu bạn không có lòng
tin thì lối vào Giáo Pháp đã bị lấp kín. Trong bốn loại niềm tin,11 hãy hướng
tới niềm tin bất thối chuyển.

Mối quan tâm 12 của bạn
đối với Giáo Pháp là nền tảng của tất cả những gì bạn sẽ thành đạt. Vì thế, tùy
theo mức độ quan tâm của bạn sâu dầy, trung bình hay thấp kém, mà bạn sẽ trở
thành một hành giả siêu việt, trung bình, hay kém cỏi. Và nếu bạn hoàn toàn
không quan tâm tới Pháp thì sẽ chẳng có được chút kết quả nào. Như ngạn ngữ có
nói:

Giáo Pháp không phải là
tài sản của riêng ai.  Giáo Pháp thuộc về bất kỳ kẻ nào tinh tấn nhất.

Để có được Giáo Pháp,
chính bản thân Đức Phật đã phải trả giá bằng hàng trăm gian khó. Để có được một
bài kệ chỉ có bốn dòng, Ngài đã khoét thịt mình làm thành những chiếc đèn cúng
dường, đổ đầy dầu và đặt vào đó hàng ngàn tim đèn cháy đỏ. Ngài đã nhảy vào
những hầm lửa, cắm hàng ngàn đinh sắt vào thân thể mình.13

Cho dù phải đối diện với
hỏa ngục nóng đỏ hay những lưỡi dao sắc nhọn, 
Hãy
tìm cầu Giáo Pháp cho tới khi bạn lìa đời.

Vì thế, hãy lắng nghe
những lời giáo huấn một cách tinh tấn, với nỗ lực to lớn, hãy quên đi cái
nóng,  cái lạnh và tất cả mọi thử thách khác.

Thông thường tâm thức ta
thường có khuynh hướng mải mê chạy theo các đối tượng của sáu giác quan14 và
khuynh hướng này chính là gốc rễ của tất cả mọi ảo giác hư huyễn trong vòng
sinh tử luân hồi và là nguồn gốc của mọi đau khổ. Đây là cách mà con thiêu thân
chết cháy trong ngọn lửa vì nhãn thức của nó bị sắc tướng lôi cuốn; là cách con
hươu bị thợ săn giết chết vì nhĩ thức của nó bị âm thanh lôi cuốn; là cách
những con ong bị những cây ăn thịt nuốt chửng vì bị mùi vị của cây ấy hấp dẫn;
là cách những con cá cắn câu vì vị giác  của chúng bị nhử bởi hương vị của
mồi câu; là cách những con voi chết đuối trong đầm lầy vì chúng thích cảm giác
thân thể đắm trong bùn. Cũng thế, bất kỳ khi nào bạn đang lắng nghe Pháp, đang
giảng dạy, đang thiền định hay đang tu tập thực hành Pháp, thì điều quan trọng
là bạn không được chạy theo những khuynh hướng huân tập trong quá khứ, không ấp
ủ những cảm xúc về tương lai, và không để những tư tưởng hiện tại bị xao lãng
bởi bất kỳ điều gì quanh bạn. Như Gyalse Rinpoche  đã có nói:

Niềm vui và nỗi muộn
phiền của quá khứ giống như những bứùc tranh vẽ trên nước:
Chẳng
còn lại dấu vết gì. Chớ chạy theo chúng!
Nhưng
nếu chúng xuất hiện trong tâm, hãy quán chiếu xem thành công hay thất bại đến
và đi như thế nào.
Ngoài
Pháp ra, còn có thể tin vào thứ gì khác, hỡi những hành giả trì tụng minh chú
‘mani’? 15
 
Kế
hoạch và dự án tương lai giống như lưới thả nơi sông cạn.
Sẽ
không bao giờ đem lại được những gì bạn mong muốn. Hãy hạn chế những khát khao
và nguyện ước!
Nhưng
nếu chúng xuất hiện trong tâm, hãy nghĩ đến ngày giờ chết bất định:
Còn
có thời giờ cho bất cứ việc gì khác không ngoài Pháp, hỡi những hành giả trì
tụng minh chú ‘mani’?

Việc làm hiện tại giống
như công việc trong giấc mơ,
Hãy
quẳng chúng sang bên vì mọi nỗ lực như thế đều vô nghĩa.
Hãy
dửng dưng không tham luyến ngay cả món tiền bạn kiếm được do mồ hôi nước
mắt. 
Tất
cả mọi việc làm đều không có thực chất, hỡi những hành giả trì tụng minh chú
‘mani’!

Theo đó, giữa những thời
công phu thiền định, hãy tập cách kiểm soát mọi niệm tưởng  khởi lên từ
tam độc;
Cho
đến khi tất cả niệm tưởng và tri giác hiển lộ như Pháp Thân.
Điều
này không thể bỏ qua — hãy hồi nhớ lại bất cứ khi nào cần thiết.
Chớ
buông lung theo những vọng tưởng mê lầm, hỡi những hành giả trì tụng minh chú
‘mani’!

Cũng có câu nói rằng:

Đừng dệt mộng tương
lai.  Vì  nếu làm như vậy,

Bạn
chẳng khác nào người cha của Mặt Trăng DanhTiếng!

 Câu nói trên muốn
nhắc tới câu chuyện của một người nghèo khổ đi ngang qua một đống lúa mạch lớn.
Ông ta cho lúa mạch vào một bao lớn, treo nó lên xà nhà, rồi nằm bên dưới bao
lúa ấy và bắt đầu mơ mộng hão huyền.

“Số lúa mạch này sắp làm
cho ta thực sự giàu có,” ông ta nghĩ như thế. “Khi đã giàu, ta sẽ lấy vợ…
Nhất định là cô ta sẽ sinh một đứa con trai… Ta nên gọi nó là gì nhỉ?”

Ngay lúc đó mặt trăng
xuất hiện, và ông ta quyết định đặt tên đứa con là Mặt Trăng Danh Tiếng. Tuy
nhiên vào lúc đo,ù có một con chuột đang gặm sợi dây đỡ cái túi. Đột nhiên sợi
giây đứt bung, cái túi rớt lên người làm ông ta chết ngay.

Những giấc mơ về tương
lai và quá khứ như thế sẽ chẳâng bao giờ đem lại kết quả và chỉ là sự phá rối.
Hãy từ bỏ hết thảy những giấc mơ như thế. Hãy tỉnh thức và chú tâm lắng nghe
với  lòng cẩn trọng.

Không nên tập trung tư
tưởng một cách quá căng thẳng, nhặt nhạnh ra từng chữ, từng điểm một, như 
con gấu dremo bới tìm ‘mạc mốt’ – mỗi lần bạn nắm bắt được một đề mục nào, bạn
lại quên đi đề mục trước đó, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái tổng thể. Tập
trung quá nhiều cũng làm bạn buồn ngủ. Thay vào đo,ù hãy giữ một sự quân bình
giữa căng thẳng và buông lỏng.

Có lần Ngài Ānanda đang
dạy Śrona thiền định. Śrona rất khó có thể hiểu được điều đó một cách đúng đắn.
Đôi khi ông ta quá căng thẳng, đôi lúc lại quá buông lỏng. Śrona đem vấn đề ra
hỏi Phật, Đức Phật bảo: “ Khi còn là cư sĩ, ông là người đánh đàn vīnā rất hay
phải không?”

“Vâng, con chơi rất
hay.”
 “Vậy
âm thanh đàn vīnā của ông hay nhất khi lên dây thật căng hay thật chùng?”
 “Âm
thanh nghe hay nhất khi giây không căng quá mà cũng không chùng quá.”
 “Tâm
ông thì cũng tương tự như thế,” Đức Phật bảo; và nhờ thực hiện theo lời khuyên
này mà Śrona đạt được kết quả.

Ngài Machik Labdrưn có
nói:

Hãy định tâm vững chắc
và lơi lỏng thư dãn: 16

Đây
là điểm trọng yếu của cái Thấy (kiến).

Đừng để tâm bạn quá căng
thẳng hay quá tập trung hướng vào bên trong; hãy để các giác quan của bạn thoải
mái tự nhiên, cân bằng giữa buông lỏng và căng thẳng

Bạn không nên cảm thấy
mệt mỏi khi lắng nghe giáo huấn. Đừng nên chán nản khi bạn cảm thấy đói hay
khát trong khi lắng nghe một bài giảng quá dài, hoặc khi bạn phải chịu đựng
những phiền toái do nắng, mưa, gió, v.v. gây ra… Hãy hoan hỷ vì hiện nay bạn
đang có được những điều kiện tự do và thuận duyên của đời người, rằng bạn đã
gặp được một vị  chân sư, và bạn có thể lắng nghe những giáo huấn sâu xa
của Ngài.

Sự kiện bạn đang được
nghe Giáo Pháp thâm diêäu vào thời điểm này là kết quả của công đức được tích
lũy từ vô lượng kiếp. Giống như bạn đang được ăn một bữa ăn khi mà bạn chỉ có
thể ăn được một bữa duy nhất trong hàng trăm bữa ăn trong suốt cả cuộc đời bạn.
Vì vậy, để tiếp nhận những giáo lýù này, hãy khẩn thiết  lắng nghe với
lòng hoan hỷ; hãy phát nguyện chịu đựng cái nóng, cái lạnh và bất kỳ thử thách,
khó khăn nào có thể xảy ra.

2.1.3   Năm
Cách Nhớ Tưởng Sai Lạc:

Hãy tránh việc nhớ chữ
mà quên nghĩa,
Hoặc
nhớ nghĩa mà quên lời.
Hãy
tránh việc nhớ cả hai mà không hiểu ý;
Nhớ
lộn xộn, hay nhớ sai lạc không chính xác.

 Không nên gán một
tầm quan trọng thái quá cho những cú pháp biến hoá tao nhã mà không cố gắng
phân tích ý nghĩa sâu xa của văn tự, chẳng khác nào một đứa bé đang nhặt hoa.
Vì chỉ có văn tự suông thì chẳng có lợi ích gì cho tâm thức. Ngược lại, chớ xem
thường cách thức những giáo huấn đó được giải bày, và coi đó chỉ thuần là ngôn
từ nên chẳng có gì là cần thiết. Nếu như vậy thì mặc dù bạn có thể thấu hiểu
được ý nghĩa thâm sâu, nhưng bạn sẽ không còn có được phương tiện để có
thể  diễn đạt ý nghĩa đó.  Văn tự và và ý nghĩa sẽ mất đi mối liên
kết.17

Nếu bạn nhớ được giáo lý
mà không nhận ra được những mức độ khác nhau [của ý nghiã] – gồm có ý nghĩa
thích hợp, chân nghĩa và ý nghĩa gián tiếp – thì bạn sẽ nhầm lẫn về những điều
mà văn tự muốn ám chỉ.18 Điều này có thể dẫn bạn xa rời Chân Pháp. Nếu ghi nhớ
một cách lộn xộn thiếu trật tự thì bạn sẽ làm cho  sự liên tục đúng đắn
của giáo lý ấy bị rối tung lên, và rồi mỗi lần bạn lắng nghe, giải thích hay
thiền định về giáo lý ấy, sự nhầm lẫn rối tung kia sẽ còn tăng lên gấp bội. Nếu
bạn nhớ không chính xác những điều đã được nói ra, vô số vọng niệm sai lầm sẽ
gia tăng.19  Điều này sẽ làm hư hỏng tâm bạn và làm giảm giá trị của những
giáo huấn. Hãy từ bỏ tất cả những lỗi lầm này và hãy ghi nhớ tất cả – gồm có
văn tự, ý nghĩa và thứ tự của bài giảng – một cách đúng đắn, không có bất kỳ
sai lạc nào.

Dù bài giảng có dài và
khó tới đâu chăng nữa, bạn chớ nên ngã lòng và đừng tự hỏi chừng  nào sẽù
kết thúc; hãy kiên trì. Và dù bài giảng có ngắn gọn và đơn giản tới đâu, bạn
cũng đừng đánh giá thấp, cho rằng đây là những điều hoàn toàn sơ đẳng.

Như thế thật là cực kỳ
cần thiết để bạn có thể nhớ được cả văn tự lẫn ý nghĩa một cách hoàn hảo, đúng
trình tự và với tất cả mọi sự cùng nối kết lại với nhau một cách đúng đắn.

2.2 ĐIỀU NÊN LÀM:

Cung cách hành xử nên
noi theo trong lúc lắng nghe Giáo Pháp được giải thích như bốn ẩn dụ, sáu pháp
toàn thiện siêu việt (lục độ ba- la-mật), và những phương cách hành xử khác.

2.2.1  Bốn Ẩn dụ:

Trong Kinh Hoa Nghiêm
(Arranged Like a Tree Sutra- Gandhavyuha) có nói:

Thiện nam tử, ông nên
nghĩ bản thân ông như người bị bệnh,

Giáo
Pháp là phương thuốc,

Đạo
sư tâm linh là một y sĩ thiện xảo,


công phu hành trì là cách thức để hồi phục.

 Chúng ta đang bị
bệnh. Từ vô thủy, trong biển khổ vô biên là vòng sinh tử luân hồi này, chúng ta
đã bị hành hạ bởi bệnh tật của tam độc, và hậu quả chính là ba loại đau khổ.

Khi người ta bị bệnh
nặng, họ đi tham vấn một vị y sĩ tài ba. Họ nghe theo lời khuyên của ông bác
sĩ, dùng bất kỳ loại thuốc nào mà ông ta cho, và làm tất cả những điều có thể
làm để vượt qua bệnh tật và trở nên khỏe mạnh. Tương tự, bạn nên tự mình điều
trị những bệnh tật của nghiệp, điều trị những cảm xúc tiêu cực và chữa lành đau
khổ bằng cách tuân theo hướng dẫn của ông bác sĩ đầy kinh nghiệm, vị Thầy tâm
linh chân chính, và bằng cách sử dụng thần dược của Giáo Pháp.

Việc theo chân một vị
Thầy mà không làm theo những điều Ngài hướng dẫn thì cũng giống như không vâng
lời bác sĩ, điều đó làm cho ông không có cơ hội để chữa lành bệnh cho bạn.
Không uống thuốc của Giáo Pháp – có nghĩa là không áp dụng Giáo Pháp vào thực
hành – thì cũng giống như có vô số thuốc men và chỉ dẫn ngay cạnh bên giường mà
không bao giờ bạn chạm tới chúng.

Ngày nay, người ta
thường phát biểu đầy vẻ lạc quan: “Lạt ma, xin đoái thương tới con với lòng bi
mẫn!”, và cho rằng dù có họ có tạo ra nhiều điều khủng khiếp cách mấy chăng
nữa, ho cũng sẽ không bao giờ phải gánh chịu hậu quả. Họ ước đoán rằng vị Thầy,
với lòng bi mẫn, sẽ quăng họ lên cõi Trời như thể Ngài đang ném một viên sỏi.
Nhưng khi ta nói rằng vị Thầy đang gia hộ chúng ta với lòng bi mẫn thì 
điều này thực sự muốn nói tới việc Ngài đã nhận chúng ta làm đệ tử của Ngài với
tràn đầy lòng thương yêu, đã ban cho chúng ta những giáo huấn sâu xa, khai thị
cho chúng ta điều gì cần làm và điều gì nên tránh, chỉ dẫn cho chúng ta con
đường giải thoát đã được Đấng Chiến Thắng giảng dạy. Có thể có lòng bi mẫn nào
to lớn hơn thế được không? Điều này tùy thuộc vào việc chúng ta có tận dụng
được lòng bi mẫn này và thực tâm theo đuổi con đường giải thoát hay không.

Giờ đây là lúc chúng ta
được sinh ra làm người tự do và được ban cho nhiều điều kiện thuận lợi, giờ đây
là lúc chúng ta biết điều gì nên làm và điều gì  không nên làm.  Ở
bước ngoặt này, trong một hoàn cảnh hoàn toàn tự do, chúng ta có thể quyết định
chọn lựa và quyết định của chúng ta vào lúc này sẽ định rõ số phận của chúng ta
tốt hơn hoặc xấu đi trong suốt chiều dài tương lai sau này.20 Điều tối quan
trọng là chúng ta hãy chọn lựa một lần cho xong giữa sinh tử và niết bàn, và
hãy đưa những giáo huấn của bổn sư của chúng ta vào thực hành.

Những người hướng dẫn
các buổi lễ trong làng sẽ làm cho bạn tin rằng ngay trên tử sàng, bạn vẫn còn
có thể đi lên [cõi cao] hay đi xuống [cõi thấp], như thể bạn đang điều khiển
một con ngựa bằng dây cương. Nhưng vào lúc đó, trừ phi bạn đã thuần thục với
con đường tu, trâän gió nghiệp dữ dội của những hành vi trong quá khứ của bạn
sẽ săn đuổi bạn, trong khi ở phía trước, một màn đen kịt khủng khiếp đổ xô tới
vào lúc bạn hoàn toàn bất lực, bị lôi tuột xuống một con đường dài đầy hiểm
nguy của trạng thái trung ấm. Vô số những thuộc hạ của Thần Chết sẽ đuổi bắt
bạn với những tiếng kêu thét: “Giết! Giết! Đánh! Đánh!” Làm thế nào trong
khoảnh khắc đó, khi không có nơi để chạy tới, không có chỗ để ẩn náu, không
chốn nương tựa và không chút hy vọng, khi bạn đang tuyệt vọng và không biết
phải làm gì – làm thế nào vào một thời điểm quyết định như thế mà bạn có thể
làm chủ được việc mình đi lên [cõi cao] hay đi xuống [cõi thấp]? Như Đấng Vĩ
Đại xứ Oddiyana có nói:

Đợi tới lúc được nhận lễ
gia lực 21 trên một tấm bảng có ghi tên bạn thì đã quá muộn! Khi ấy, thần thức
của bạn đã hoàn toàn lang thang trong trạng thái trung giới như một con chó mê
muội, và bạn sẽ thấy ra rằng ngay cả việc chỉ nghĩ tưởng về những cảnh giới cao
hơn thôi cũng thật vô cùng khó khăn.

Thật ra thì bước ngoặt
quyết định, thời điểm duy nhất mà bạn thật sự có thể hướng dẫn mình đi lên hay
đi xuống như thể đang điều khiển một con ngựa bằng dây cương, là ngay lúc này đây, 
trong khi bạn đang còn sống.

Là một con người, thiện
hạnh của bạn mạnh mẽ hơn thiện hạnh của các loài chúng sinh khác. Mặt khác,
điều này cho bạn một cơ hội, vào lúc này và ngay tại đây, trong chính đời này
của bạn, để bạn có thể dứt bỏ sinh tử luân hồi một lần và mãi mãi.22 Nhưng
[cũng tương tự như thế], những ác hạnh của bạn cũng mạnh mẽ hơn.  Do đó
bạn cũng có thể quả quyết rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi  vực sâu
của những cõi thấp. Vì thế, giờ đây là lúc bạn đã gặp được một vị thầy, một vị
bác sĩ thiện xảo, và gặp được Giáo Pháp, là thần dược chiến thắng cái chết. Đây
là lúc để áp dụng bốn pháp ẩn dụ, đưa giáo lý bạn đã được nghe vào thực hành,
và du hành trên con đường dẫn tới giải thoát.

Quyển “Kho Tàng Phẩm
Hạnh Cao Quý” mô tả bốn khái niệm sai lạc cần phải tránh, là những khái niệm
đối nghịch với bốn ẩn dụ mà chúng ta đã đề cập tới ở trên.

Người miệng lưỡi nông
cạn, với bản tánh xấu ác.
Đến
với vị thầy như thể Ngài là một con hươu xạ.
Rút
tỉa xạ hương, Giáo Pháp viên mãn,
Tràn
đầy khoái lạc, họ phỉ báng giới nguyện.

 Những người như
thế coi vị  Thầy tâm linh của họ như một con hươu xạ, Giáo Pháp như xạ
hương, bản thân họ là người đi săn, và công phu hành trì miên mật là cách thức
để giết chết con hươu với một mũi tên hay một cái bẫy. Họ không hành trì giáo
huấn mà họ đã thọ nhận và hoàn toàn không cảm thấy mang chút ân nghĩa gì đối
với vị Thầy. Họ sử dụng Giáo Pháp để tích luỹ ác hạnh, và điều này giống
như  một cái cối đá kéo lôi họ đoạ xuống những cõi thấp.

2.2.2  Sáu Pháp
Toàn Thiện Siêu Việt (Lục Độ Ba La Mật)

Trong Mật-điển Liễu
Nghĩa Giáo Huấn Tổng Hợp Các Pháp Môn  có nói:

Hãy cúng dường phẩm vật
tối hảo như hoa thơm và bồ đoàn,

Hãy
thu vén [đạo tràng] và tự kiểm soát cung cách hành xử,

Chớ
làm tổn thương bất kỳ chúng sinh nào,

Hãy
chân thành tin tưởng nơi Thầy của bạn,

Hãy
lắng nghe các giáo huấn của Ngài không xao lãng


đặt câu hỏi để xua tan các nghi ngờ;

Đây
là sáu pháp toàn thiện siêu việt của người lắng nghe Pháp.

 

Một người đang nghe giáo
lý nên thực hành sáu pháp toàn thiện siêu việt  (lục độ ba-la-mật) như
sau:

Hãy chuẩn bị chỗ ngồi
cho vị thầy, sắp xếp các tấm bồ đoàn lên đó, hãy dâng cúng một mạn đà la, hoa
thơm, và các phẩm vật cúng dường khác. Đây chính là thực hành bố thí.

Hãy quét dọn sạch sẽ
[đạo tràng] hay quét dọn căn phòng sau khi đã cẩn thận rửa sạch bằng nước mát,
và hãy tự chế mọi hành vi thiếu tôn kính. Đây chính là thực hành trì giới.

Tránh làm tổn hại chúng
sinh, ngay cả những con côn trùng nhỏ bé nhất, và hãy chịu đựng nóng, lạnh và
mọi gian khó khác. Đây chính là thực hành nhẫn nhục. 

Đặt sang một bên bất kỳ
quan niệm sai lạc nào liên quan đến vị Thầy và đến giáo lý, hãy hoan hỷ lắng
nghe với niềm tin chân thật.  Đây chính là thực hành tinh tấn.

Hãy lắng nghe những giáo
huấn của Đạo Sư một cách chú tâm không xao lãng. Đây chính là thực hành thiền
định.

Và hãy đặt câu hỏi để
xua tan bất kỳ do dự hay mối nghi hoặc nào. Đây chính là thực hành trí tuệ.

2.2.3   Những
Phương Cách Hành Xử Khác

Nên tránh tất cả những
cung cách hành xử thiếu tôn kính. Vīnaya (Luật tạng) có nói:

Không giảng dạy cho
những người thiếu tôn kính, 

Những
người không bệnh mà trùm khăn đội đầu,

Những
người mang gậy gộc, vũ khí và che dù, 

Hay
những người quấn khăn trên đầu.

Và trong Jātakas (Truyện
Tiền Thân Đức Phật) có nói:

Hãy chọn chỗ ngồi thấp
nhất

Hãy
vun bồi giới luật trang nghiêm hoàn hảo.

Với
đôi mắt tràn đầy hoan hỷ,

Hãy
uống từng lời như uống cam lồ,


hãy hoàn toàn chú tâm.

Đó
là cách lắng nghe giáo lý.

Taì liệu trích dẫn 
trên đây đã được Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ lần đầu vào năm 2004. Thanh
Liên hiệu đính sơ khởi (2006).  Tâm-Bảo-Đàn tổng hiệu đính (2007).

Muốn đóng góp tịnh tài
cho dự án ấn tống toàn bộ luận giải Lời Vàng Của Thầy Tôi của Đại Sư Patrul
Rinpoche  (trên 750 trang), xin liên lạc [email protected] hoặc vào xem
trang nhà www.vietvajra.org.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Originally posted 2021-06-25 13:33:07.

Add Comment