Chân như tự tánh tùy duyên bất biến Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment