Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả – TT. Thích Nhật Từ

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment