Chữ Tâm Trong Đạo Phật

Chữ Tâm Trong Đạo Phật 1

tam_3.jpg 

Nương theo giáo pháp Phật Đà
Chữ Tâm Phật dạy giúp ta độ đời.
Đến bờ giác ngộ thảnh thơi
Thoát ly phiền não cuộc đời an vui.

 Thích-Chân-Tuệ
—o0o—

 

Trong
nhà Phật, tam tạng kinh điển ghi lại lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị
Tổ Sư.  Đó là thiền lâm bảo huấn, nghĩa là: các lời dạy quí giá trong rừng
thiền.  Người phát tâm tu theo Phật thật khó khăn khi phải chọn lựa kinh
sách nào để đọc trước, sao cho có thể hiểu biết chánh pháp rõ ràng và áp dụng
được vào đời sống hằng ngày. Trong khi đọc tụng kinh sách, người tu học Phật
cũng gặp khó khăn với các từ ngữ chuyên môn, dù là tiếng Việt, tiếng Hán Việt,
hay các ngôn ngữ khác, cần phải tìm hiểu thấu đáo, qua tự điển, hay nhờ các bậc
thiện tri thức giảng giải, giúp đỡ. Sau khi cố gắng lắm mới tạm vượt qua được
sự khó khăn này, người tu tập thường gặp phải ngưỡng cửa: dù đã học hiểu rành
rẽ giáo lý, nhưng vẫn chưa vào được đạo! Thế
nào là: vẫn chưa vào được đạo?
 

Người
tu hành nhiều năm, dù tại gia hay xuất gia, nếu chưa đủ duyên, nếu chưa gặp
được hoàn cảnh để sáng đạo, ngộ đạo, thấy đạo, vào được đạo, thì người đó vẫn
lòng vòng bên ngoài cửa đạo, vẫn dậm chân tại chỗ ban đầu, vẫn công phu tu tập
chậm chạp, vì các nghi lễ nặng phần hình thức, vì các việc làm mong cầu phước
báo, vì tâm chấp chặt nhị biên những định kiến đúng sai phải quấy, vì tâm mong
cầu bình yên sung sướng, vì tâm chưa thanh tịnh, còn quá lăng xăn lộn xộn bên
trong, còn bị trần duyên bên ngoài chi phối.

Thực
ra, dù đạo Phật có một rừng kinh điển, sách vở, thích ứng cho đủ mọi căn cơ,
trình độ, giới thiệu tất cả các pháp môn tu tập tự cổ chí kim, trình bày các
kinh nghiệm tu hành từ xưa đến nay, nhưng tất cả những kinh điển, sách vở đó
đều nhằm mục đích duy nhất là: khai mở và chỉ bày cho tất cả mọi người thấy rõ
cái bản tâm thanh tịnh của chính mình.  Còn bổn phận của chúng ta là: ngộ
và nhập được bản tâm thanh tịnh đó.  Nếu không ngộ được điều này, tức là
không sống được với bản tâm thanh tịnh, người tu tập dụng công phu nhiều, nhưng
thu lượm kết quả chẳng được bao nhiêu. Người nào ngộ và nhập được bản tâm thanh
tịnh, tức là giữ được tâm bình thường, là người thấy đạo, vào được đạo. 

Cho
nên, Thiền sư Phổ Nguyện Nam Tuyền có dạy: “Bình
Thường Tâm Thị Đạo”
, chính là nghĩa như vậy.

Nói
một cách khác, tất cả kinh điển giáo lý của đạo Phật có thể tóm gọn vào một
chữ, đó là chữ TÂM, mà thôi.  Nắm vững được chìa khóa quan trọng này rồi,
người tu học Phật có thể mở toang được tất cả các cánh cửa của nhà Phật, thấu
hiểu những lời dạy của chư Phật, chư vị Tổ sư trong các kinh điển, sách vở, mục
đích thấy được con đường giác ngộ và giải thoát, để xây dựng đời sống hiện tại
được an lạc và hạnh phúc.

* * *

           
Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chữ TÂM qua các kinh điển và
kinh nghiệm tu tập thực tế của các bậc tôn túc cổ kim.  Mỗi đề mục đều có
công năng giải bày bản tâm thanh tịnh, hay tóm gọn vào một chữ, chỉ rõ đó là: chữ TÂM trong Đạo Phật.

 

            A .- Chữ
TÂM qua lời dạy của chư Phật
:

 1)
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy:  “Nhứt thiết duy tâm tạo”.

 Nghĩa
là: Mọi sự mọi việc đều do tâm tạo ra tất cả.  Công đức cũng do tâm tạo,
nghiệp chướng cũng bởi tại tâm.  Đó chính là tâm sanh diệt, lăng xăng lộn
xộn, thay đổi luôn luôn, thường do tham sân si chi phối, thúc đẩy, điều khiển,
cho nên con người thường tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn là nghiệp thiện. Chúng
ta đã thấu hiểu lý lẽ chân thật của cuộc đời là: vô thường, không có gì tồn tại
vĩnh viễn, không có gì là tự nhiên sanh mà không có nguyên nhân.  Luật
nhân quả áp dụng trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai.  Sanh sự thì sự
sanh.  Nhân nào thì quả nấy.  Gieo gió thì gặt bão.  Có lửa thì
có khói.  Cầu nguyện với tâm lăng xăng lộn xộn, chỉ đem lại sự bình an tâm
trí tạm thời. Bình an thực sự chỉ có cho người thiện tâm. Thiên đàng, địa ngục,
tuy là hai tâm trạng khác nhau, nhưng thực sự, tất cả chỉ là các trạng thái ở
trong tâm của chúng ta mà thôi.

Bởi
vậy cho nên, có bài kệ như sau:

 Tội tùng tâm khởi tương tâm
sám    

Tâm nhược diệt thời tội diệc vong   

Tội vong tâm diệt lưỡng câu không 

Thị tắc danh vi giai sám
hối.             

 

dịch
là:

Tội từ tâm khởi đem tâm sám

Tâm đã diệt rồi tội cũng vong

Tội vong tâm diệt cả hai không

Đó chính thực là chân sám hối.

 

Nghĩa
là: Tất cả những tội lỗi gây ra, đều do tâm chúng ta chủ động, thì phải thành
tâm mà sám hối, tự trong thâm tâm.  Từ đó, chúng ta phát nguyện không tái
phạm, cho nên mỗi khi tâm tham, tâm sân, tâm si khởi lên, chúng ta liền biết
ngay, dừng lại, không làm theo sự điều khiển, sai khiến của tham sân si, thì
tội lỗi sẽ không còn tái phạm nữa.  Khi tội lỗi không còn, tâm sanh diệt
cũng lặng mất, con người sống trong trạng thái tịch tịnh, bình yên của tâm
trí.  Đó mới thực là sự sám hối chân chánh. 

* *

 2)
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: “Tùy tâm biến hiện”.

 Nghĩa
là: Mọi sự mọi việc trên thế gian này như thế nào, tốt hay xấu, lành hay dữ,
đúng hay sai, phải hay quấy, được hay không, đều do vọng tâm của chúng ta biến
hiện ra cả.  Sự cảm thọ tùy theo tâm trạng, tùy theo cá nhân, không ai
giống ai, không lúc nào giống với lúc nào, không thời nào giống với thời nào,
không nơi nào giống với nơi nào.

 Trong
sách có câu:

“Tâm buồn cảnh được vui sao”

“Tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an”.

 Nghĩa
là: Cùng một cảnh vật như vậy, nếu có tâm sự buồn phiền áo não, chúng ta không
thấy cảnh vui chút nào. Còn nếu chúng ta có tâm trạng hân hoan vui vẻ, dù cây
khô trụi lá, cảnh vẫn đẹp vui như thường. Cái tâm hân hoan vui vẻ là chúng ta,
hay cái tâm buồn thảm lê thê là chúng ta?  Cùng một câu nói như vậy, nếu
tâm an ổn, vui vẻ mát mẻ, chúng ta cũng cho là: nói đúng nói phải, nói sao cũng
được, nói ngược cũng xong. Trái lại, tâm đang bực bội, ai nói câu nào, chúng ta
cũng cho là: nói sai nói bậy, nói xiên nói xỏ, nói bóng nói gió, nói hành nói
tỏi, nói quấy nói quá. 

Vậy,
hãy thử nghĩ xem, chúng ta là người: có tâm thực tốt, hay tâm không tốt? 
Cái tâm sanh diệt, lăng xăng lộn xộn, thay đổi bất thường như vậy, thực không
phải là chúng ta. 

* ** 

3)
Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: “Tam
giới tâm tận, tức thị niết bàn”. 

 Nghĩa
là: Khi nào dứt sạch tâm trong ba cõi, lúc đó chúng ta mới thấy được niết
bàn.  Ba cõi, còn gọi là tam giới, đó là: dục giới, sắc giới và vô sắc
giới.  Khi tâm tham nổi lên, chúng ta sống trong dục giới, tức là cảnh
giới đắm nhiễm tham dục, cảm thấy đau khổ triền miên vì lòng tham của con người
không đáy, không bao giờ thỏa mãn được.  Con người sống trong dục giới lúc
nào cũng cảm thấy khao khát, thiếu thốn, được bao nhiêu cũng không thấy đủ, cho
nên luôn luôn chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm ngũ dục: tiền tài, sắc đẹp, danh
vọng, ăn uống và ngủ nghỉ.  Khi tâm sân nổi lên, ngay lúc đó, chúng ta
sống trong sắc giới, tức là cảnh giới chấp chặt sắc tướng, lòng như thiêu đốt,
sắc mặt tái xanh, vì sự tức giận, vì sự bất mãn.  Dù tâm tham không còn,
tâm sân cũng tai hại vô cùng.

* *

4)
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy:

“Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”.   

Nghĩa
là: Một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên mà chúng ta không tự kềm chế,
không tự khắc phục, thì biết bao nhiêu, trăm ngàn vạn chuyện khó khăn, đau khổ,
chướng ngại tiếp nối theo sau đó.  Khi tâm si nổi lên, chúng ta sống trong
vô sắc giới, tức là cảnh giới vô minh, rất dễ lầm đường lạc nẽo, mê tín dị đoan,
rất dễ dàng tạo tội tạo nghiệp bằng cách: hãm hại trả thù, lập mưu tính kế, vu
khống cáo gian, thưa gửi kiện tụng, không cần biết hậu quả khổ đau đối với các
người khác và gia đình họ.  Những giây phút ngu si, lầm lẫn thường là
nguyên nhân của những sự hối tiếc, đau khổ sau đó, cho mình và cho người khác,
có khi kéo dài triền miên suốt cả cuộc đời.

           
Bởi vậy cho nên, phải dẹp trừ tận gốc các tâm tham sân si, trong kinh sách gọi
đó là: tam độc, chúng ta thoát ly tam giới gia, cuộc sống mới an lạc và hạnh
phúc.

* * 

5)
Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy:

“Người nào giữ được nhứt tâm bất loạn, trong một ngày cho đến bảy
ngày, khi lâm chung giữ tâm không điên đảo, thì người đó được vãng sanh tây
phương”.

* * 

6)
Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật có dạy:

“Nếu thường xuyên giữ được chánh niệm, tâm không loạn động,

dứt trừ được phiền não, thì chẳng bao lâu đắc thành quả vô thượng bồ
đề”.

 Nghĩa
là: Người tu tập phải luôn luôn quán sát tâm chính mình, luôn luôn giữ gìn
chánh niệm, luôn luôn niệm Phật, khi vọng tâm vọng tưởng vọng thức vọng niệm
khởi lên, liền biết, không theo.  Nhờ đó tâm được an nhiên tự tại, không
loạn động, dứt trừ được phiền não, gọi là: nhứt
tâm bất loạn.
  Nhờ công phu tu tập đó, chẳng bao lâu đắc thành quả vô
thượng bồ đề.  Khi lâm chung giữ được tâm không điên đảo, cho nên được
vãng sanh cảnh giới tịnh độ.  Muốn làm được điều này, muốn giữ được tâm
trí nhứt như không loạn động, con người phải thấu hiểu và thực hành quán tứ
niệm xứ, gồm có: thân, thọ, tâm, pháp. 

* *

 7)
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy:

“Căn bản của sanh tử luân hồi là: Vọng tâm”.

“Căn bản của bồ đề niết bàn là: Chân tâm”. 

 Nghĩa
là: Chúng sanh sở dĩ bị trầm luân sanh tử, bởi vì suốt ngày này qua ngày nọ,
luôn luôn sống với vọng tâm, tức là tâm lăng xăn lộn xộn, luôn luôn thay đổi,
khi vui khi buồn, khi thương khi ghét, khi khen khi chê, khi tán thán khi phê
phán.  Muốn tâm trí sáng suốt thanh tịnh, an nhiên tự tại, chúng ta cần
quán sát tâm chính mình: Khi các vọng tâm nổi lên, chúng ta liền biết, không
theo, như vậy vọng tâm lắng xuống, diệt mất, chân tâm hiện ra rõ ràng. 

Muốn
làm được điều này, muốn chân tâm hiển hiện, chúng ta cần phải thấu hiểu và tu
tập bốn tâm rộng lớn, trong kinh sách gọi là tứ vô lượng tâm, đó chính là: từ,
bi, hỷ, xả.  Khi có tâm từ và tâm bi, chúng ta sẽ dễ cảm thông với muôn
loài, nhứt là với loài người, với những người chung quanh, gần như cha mẹ, vợ chồng,
con cháu, xa hơn như bà con, láng giềng, bạn bè.  Do đó tâm giận tức, tâm
sân hận có thể giảm bớt, nhẹ bớt đi.  Khi có tâm hỷ và tâm xả, chúng ta sẽ
bớt được các tâm ganh tị, tâm đố kỵ, tâm hơn thua, tâm cố chấp.  Cho đến
khi nào tứ vô lượng tâm tròn đầy, vọng tâm tan biến, tâm ý trở nên an nhiên tự
tại, chân tâm hiển hiện. 

Đây
mới chính là ý nghĩa thiết yếu của việc tu tâm dưỡng tánh theo đạo Phật:

Trong
tâm khởi niệm, nếu giác kịp thời, liền biết không theo, đó là: chân tâm.

Trong
tâm khởi niệm, nếu còn mê muội, không giác kịp thời, liền theo niệm đó, trở
thành: vọng tâm.

Cũng
ví như là:

Khi
có gió thổi, mặt biển nổi sóng, gọi là biển động, ví như tâm lăng xăng lộn xộn.

Mặc
dù có gió thổi, mặt biển vẫn bình yên, đó là biển thái bình, ví như bản tâm
thanh tịnh, hay tâm bình thường.

* * 

8)
Trong Kinh Tịnh Danh, Đức Phật có dạy:

“Mặt trời mặt trăng vẫn thường sáng tỏ, tại sao người mù lại chẳng
thấy? 

Cũng vậy, bởi vì nghiệp thức che đậy, chúng sanh thường biết mà cố phạm,
cho nên chẳng thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chẳng nhận ra bản
tâm thanh tịnh thường hằng”.

* *

 9)
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy:

“Tất cả chúng sinh đều có bản tâm thanh tịnh”.

“Chúng sinh chẳng nhận thấy được, vì bị vô minh che lấp”.

 Nghĩa
là: Con người ai ai cũng có bản tâm thanh tịnh, cũng như mặt trời mặt trăng
luôn luôn sáng tỏ.  Chỉ vì tâm tham lam của cải tiền bạc, hoặc vì tâm sân
hận tự ái cao độ, hoặc vì tâm si mê cố chấp, ví như mây đen che lấp mặt trời
mặt trăng, cho nên con người mới tạo tội tạo nghiệp, làm cho tâm trí loạn động,
thường xuyên bất an, điên đảo loạn cuồng, để rồi trôi lăn vào vòng sanh tử luân
hồi, đã muôn kiếp trước, và sẽ tiếp tục trôi lăn, muôn kiếp về sau, nếu như
không chịu dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Với số tiền nho nhỏ, quyền lợi không
đáng kể, con người còn có thể tỉnh thức, dừng được nghiệp, dẹp tâm tham, không
thưa kiện người khác, không gây não loạn cho người, và gia đình của họ. 
Nhưng khi kiện thưa đòi tiền bồi thường vài triệu đô la, con người thành ma,
tối tăm mặt mũi, liều mạng đưa chân, hết biết lẽ phải, nhắm mắt làm càng, tới
đâu cũng được. Mãnh lực của đồng đô la quả thực là vạn năng, thượng đế chẳng
bằng, đã lôi kéo không biết bao nhiêu chúng sanh u mê, vào vòng tội nghiệp, từ
xưa đến nay!  Chính vì biết mà cố phạm, nghiệp thức che đậy, vô minh che
lấp, con người chẳng thấy được thế giới Như Lai trang nghiêm, bản tâm thanh
tịnh. Chúng ta là người tỉnh thức, đang tu học chánh pháp, đang muốn trở về
nguồn cội, đang muốn chuyển hóa cuộc đời của mình, đang muốn thoát ly sanh tử
luân hồi, càng phải nên hết sức cẩn trọng, cẩn trọng và cẩn trọng!

* * 

10)
Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy:

“Quá khứ tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất
khả đắc”. 

 Nghĩa
là: Chuyện quá khứ qua rồi đừng luyến tiếc, đừng nhớ nghĩ làm gì cho bận tâm,
chỉ gieo thêm nghiệp chướng chứ chẳng ích lợi gì.  Muốn làm được điều này,
ở trong gia đình hay ngoài xã hội, chúng ta cần phải có tâm vị tha, độ lượng,
biết tha thứ, biết cảm thông, nói chung là tâm từ bi.  Chuyện hiện tại rồi
cũng qua mau, cố níu kéo cũng chẳng được, có lo âu phiền muộn cũng chẳng ích
lợi gì.  Chuyện tương lai chưa đến, lo lắng, ưu tư, sầu muộn cũng chẳng
ích lợi gì.  Chi bằng chúng ta giữ gìn tâm trí được như như, bình tĩnh,
thản nhiên, có phải khỏe hơn không?  Chuyện gì phải tới nó sẽ tới, lo sợ
cũng chẳng ngăn cản được đâu.  Đó chính là nghiệp quả, nghiệp báo, còn gọi
là: quả báo.  Hiểu sâu được luật nhân quả, chúng ta sẽ bình tĩnh thản
nhiên chấp nhận quả báo xảy đến.  Nếu không muốn có quả báo xấu, chúng ta
phải chấm dứt gây nghiệp nhân xấu, tức là chấm dứt tâm tham sân si, tức là dừng
ba nghiệp thân khẩu ý bất thiện.  Trong kinh sách gọi là: dừng nghiệp và chuyển nghiệp.

* * 

11)
Trong Kinh Tịnh Danh và Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có dạy:

“Tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm địa bình thì thế giới bình”.

 Nghĩa
là: Khi những vọng tâm vọng tưởng, vọng thức vọng niệm đã dứt sạch, người tu
tập không còn tham, không còn sân, không còn si.  Đến đây, người tu tập
đạt được cảnh giới bất nhị, tức là không còn kẹt hai bên, không còn thị phi,
không còn phải quấy, không còn tranh chấp, không còn hơn thua, không còn tạo
tội, không còn tạo nghiệp, không còn cố chấp.  Trong kinh sách gọi đó là
cảnh giới: vô tâm vô niệm, hay là cảnh giới: nhứt tâm bất loạn.  Lúc đó, tâm tịnh, tâm địa bình, tâm vô
quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, tức là tâm an nhiên tự
tại, không còn điều gì có thể ngăn ngại được, gây lo sợ khủng khiếp được. 
Do đó, chúng ta xa rời những thứ điên đảo, lìa bỏ được mộng tuởng, đạt được cứu
kính niết bàn.  Mọi người chung quanh cảm thấy an ổn, yên tâm, khi sống
gần người tu tập có tâm tịnh, tâm địa bình.  Thế giới chung quanh thanh
bình, quốc độ an ninh, chính là nghĩa như vậy.

* *

 12)
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:

“Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình”.

“Tự thắng tâm mình là điều cao quí nhứt”.   

Thắng
được vạn quân, con người tóm thu được quyền lực, danh vọng, tiền tài, của cải
vật chất, đủ mọi thứ trên trần đời.  Nhưng tâm người đó vẫn sống trong tam
giới: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới, cho nên vẫn còn phiền não khổ đau,
vẫn còn sanh tử luân hồi.  Muốn  xuất được tam giới gia, chúng ta
phải luôn luôn quán sát tâm chính mình: Khi nào tâm tham, tâm sân, tâm si nổi
lên liền biết, không theo.  Lúc đó chúng ta đã tự thắng mình:tức là tự kềm
chế hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của chính mình.  Người ta công kích, khích
bác, vu khống, phỉ báng, phê phán, mạ lỵ, sỉ nhục, mắng nhiếc, người nào phản
ứng nhanh, trả đũa nặng nề thì dễ quá, thường quá.  Người nào tự thắng tâm
mình, nhẫn nhịn được mà không thấy nhục nhằn, nhịn mà không nhục, tâm trí vẫn an
nhiên tự tại, mới đáng kính phục, mới là điều cao quí nhứt.

* *

 13)
Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy:

“Tâm khẩu nhứt như”.  Nghĩa là: “Tâm khẩu không khác”.

 Tâm
nghĩ sao, miệng nói vậy.  Miệng thường nói tốt, tâm nên nghĩ tốt. 
Như vậy, cuộc sống mới được an lạc.  Ngược lại, tâm nghĩ một đàng, miệng
nói một nẻo, miệng nói như vậy, tâm không như vậy, nên sách có câu: Miệng thì
nói tiếng nam mô.  Trong lòng chứa cả một bồ dao găm.  Ở trên đời
này, đố ai lấy thước để đo lòng người.  Trong sách có câu: Tri nhân tri
diện bất tri tâm, nghĩa là: biết người chỉ biết mặt, không biết được tâm
địa.  Cho nên chư Tổ có dạy: Phản quan tự kỷ, nghĩa là: hãy quay lại, quán
sát tâm chính mình, để giữ tâm khẩu nhứt như.

* * 

14)
Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy:

“Chế tâm nhứt xứ, vô sự bất biện”. 

Nghĩa
là: Khi khắc chế được tâm ý, trụ tâm ở một chỗ, bằng cách tụng kinh, niệm Phật,
thiền quán, qua sự hiểu biết chánh pháp, tâm trí bình tĩnh thản nhiên, không
còn chuyện gì để cãi vã nữa, để tranh chấp nữa, cho nên không có sự việc gì
người tu tập không hiểu biết sáng tỏ, rõ ràng, không biện luận được một cách
thông suốt.  Điều này giải thích rằng: không có vị Phật nào không biết
thuyết pháp độ sanh.

* * * 

            B .- Chữ
TÂM qua lời dạy của chư Tổ
:

 1) Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy:

“Tâm thông thì thuyết thông”.

 Hành
giả nào thực tâm tu học, không phân biệt tại gia cư sĩ, hay xuất gia tu sĩ, tâm
trí thông suốt, đạt được đến đâu, thuyết giảng thông suốt, đến mức độ đó, lợi
ích chúng sanh.  Ví như trước có học hành nghiêm túc, chân tu thực học,
sau đó mới có thể làm thầy chỉ dạy người khác.

* * 

2)
Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải có dạy: “Tâm
địa nhược không, tuệ nhựt tự chiếu”.

 Nghĩa
là: Khi tâm địa, hay tâm thức, hoàn toàn trống rỗng, lặng lẽ, lẵng lặng, thanh
tịnh, không còn chứa chấp những vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm nào
cả, thì trí tuệ bát nhã tự bừng sáng.  Cũng như mây đen tan biến hết, tức
là phiền não không còn nữa, tâm thức không tịch, thì mặt trời trí tuệ tự chiếu
sáng.  Tâm được thanh tịnh thì cảnh vật cũng thanh tịnh, chúng sanh chung
quanh cũng được bình yên.

Một
căn phòng tăm tối ngàn đời, nhưng chỉ cần bật điện một cái, hay đem vào một
ngọn đèn, thì liền sáng tỏ ngay, đâu cần đợi ngàn năm sau nữa, mới chịu sáng
lại.  Cũng vậy, khi con người chịu mồi ngọn đuốc trí tuệ của mình với ngọn
đuốc chánh pháp của chư Phật, chư Tổ, thì ngọn đuốc trí tuệ của mình cũng bừng
sáng lên ngay.  Giây phút bừng sáng đó, trong thiền tông, gọi là: ngộ đạo, nhập đạo, vào đạo. 

* *

3)
Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải có dạy: “Tâm
cảnh không dính nhau là giải thoát”.

 Nghĩa
là: Chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn biết tất cả các cảnh trên trần
đời, trong kinh điển gọi là: kiến văn giác tri, nếu tâm không dính mắc, thì
không phiền não.  Không phiền não tức là giải thoát.  Thật là hết sức
đơn giản!  Lý lẽ tuy cao siêu vi diệu, nhưng hết sức thực tế.  Bất cứ
ai cũng có thể làm được, không cần phải thờ lạy, cúng kiến, không phân biệt tôn
giáo, sắc tộc, ngôn ngữ, nghề nghiệp, xuất xứ, học thức, nam nữ, già trẻ, bé
lớn, giàu nghèo, sang hèn.  Tâm không phan duyên chạy theo cảnh trần là: giải thoát!

* *

 4)
Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông có dạy:

“Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền”. 

Nghĩa
là: Khi nào đối trước cảnh trần, tâm không còn dính mắc, không khởi bất cứ tâm
niệm gì, trong kinh sách gọi là: vô tâm vô niệm, tức là không còn khởi tâm tham
sân si, thản nhiên trước sự thịnh suy, thăng trầm của đời sống, bình thản trước
những lời khen tiếng chê, vượt qua được sóng gió của cuộc đời, tức nhiên tâm sẽ
được khinh an, tự tại, đó là: thiền định niết bàn.

Con
người sống trên đời, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường xuyên tiếp xúc với
các cảnh trần: hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm và ký ức. 
Khi con người tiếp xúc với các trần cảnh, mà bị dính mắc, tức là: trong tâm
khởi niệm thương hay ghét, khen hay chê, ưa thích hay tức giận, đều gọi là: loạn tâm vọng tâm.  Không khởi bất
cứ tâm niệm nào cả, gọi là: định tâm, hay:
tâm thiền định.  Đây chính là
cốt tủy, là mục đích cứu kính của đạo Phật vậy.

* * 

5)
Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất có dạy:

“Tức Tâm thị Phật” hay “Phật tức Tâm, Tâm tức Phật”.

 

Nghĩa
là: Tâm của chúng ta chính là Phật, Phật chính là tâm của chúng ta.  Khi
chúng ta hành động, nói năng hay suy nghĩ bất thiện, lợi mình hại người, tức là
tam nghiệp không thanh tịnh, tâm Phật ẩn mất.  Khi chúng ta hành động, nói
năng hay suy nghĩ hiền thiện, lợi mình lợi người, tức là tam nghiệp thanh tịnh,
tâm Phật hiển hiện. Thực là đơn giản!


không chịu học hiểu giáo lý, biết bao nhiêu người gọi là Phật Tử, tại gia hay
xuất gia, tin theo đạo Phật, không khác gì ngoại đạo.  Ngoại đạo nghĩa là:
tuy vẫn thờ tượng Phật, tại gia hay là tại chùa, nhưng vẫn thường ngày ngoài
tâm cầu đạo, chỉ biết lo chuyện cúng kiến lễ nghi, dâng sớ cầu an, cúng sao
giải hạn, cầu khẩn van xin, cầu nguyện khấn vái, đủ thứ mọi điều, nhưng không
hiểu không biết Phật ở nơi đâu?

Ngoài
tâm không có Phật, cầu Phật ngoài tâm, là nghĩa lý gì?  Phật không ở trong
chùa, không ở trong các pho tượng, bằng vàng hay bạc, bằng đồng hay cây. 
Phật không ở trên mây, trên non hay trên núi.  Phật không ở dưới suối,
dưới sông hay dưới biển.  Chúng ta không cần phải đi đến xứ Ấn Độ xa xôi,
hay bất cứ nơi đâu, mới thấy được Phật. Phật đang ở ngay trong tâm của chúng
ta.

* * * 

Tóm
lại, trên cuộc đời này, dù giàu sang hay nghèo khó, dù trí thức hay bình dân,
dù nam phụ lão ấu, dù da trắng da đen hay da màu, dù vua chúa hay dân chúng,
nói chung, bất cứ người nào cũng có hai thứ bệnh: thân bệnh và tâm bệnh. 
Đối với thân bệnh, chẳng hạn như đau răng, nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, đau tim
gan tì phế thận, con người cần tới khả năng trị bệnh của các vị thầy thuốc, dù
đông y hay tây y.  Để phòng ngừa thân bệnh, có những phương pháp tập thể
dục, những cách dưỡng sinh khoa học, những chế độ ăn uống thích ứng với từng
lứa tuổi, và tình trạng sức khỏe cá nhân.

Còn
đối với tâm bệnh, chẳng hạn như tâm tham sân si, tâm ganh tị đố kỵ, tâm hơn
thua phải quấy, tâm thành kiến cố chấp, tâm lo âu sợ sệt, tâm loạn động bất an,
con người cần phải tìm hiểu chánh pháp và áp dụng trong đời sống hằng
ngày.  Ngay đến Đức Phật là bậc toàn giác, trí tuệ sáng ngời, phước báu vô
biên, vẫn thân bệnh, nhưng KHÔNG phiền não và khổ đau, tâm trí vẫn
an nhiên tự tại, trong mọi hoàn cảnh.  Nói một cách khác: Đức Phật không
có tâm bệnh. Bất cứ ai sống trên đời này, còn mang thân xác con người, là còn
khổ vì thân bệnh, nếu không giác ngộ được chân lý vi diệu nhiệm mầu.  Các
vị giáo chủ của các tôn giáo cũng có thân bệnh và rồi cũng chết như mọi người
mà thôi.

Khi
đứng trong một căn phòng, cầm đèn rọi ra bên ngoài, thì mình sẽ thấy rõ, biết
rõ cảnh vật bên ngoài, còn bên trong căn phòng thì tối thui.  Ngược lại,
khi xoay ngọn đèn vào bên trong căn phòng, dĩ nhiên căn phòng sáng tỏ, một cách
rõ ràng, con người có thể thấy mọi thứ đồ đạc và đi đứng không bị vấp
ngã.  Cũng vậy, khi phóng tâm quán sát bên ngoài, con người có thể phê
phán người này đúng, người kia sai, chuyện này phải, chuyện kia quấy. 

Con
người có thể biết chuyện khắp năm châu bốn biển, chuyện thời sự khắp thế giới,
chuyện văn chương kim cổ đông tây, muôn sự mọi việc bên ngoài đều biết rõ ràng
rành mạch.   Trái lại, chuyện bên trong tâm trí của chính mình thì mù
tịt, chẳng biết tí gì cả!  Mình thực sự là ai, chẳng biết!  Mình thực
sự đang muốn gì, chẳng biết!  Mình thực sự đang làm thiện hay bất thiện,
chẳng biết!  Mình thực sự đang nghĩ thiện hay bất thiện, chẳng biết! 
Mình thực sự sống trên đời để làm gì, chẳng biết!  Mình sau này sẽ đi về
đâu, nếu vẫn cứ tạo tội tạo nghiệp hằng ngày, chẳng biết!  Chuyện gì thuộc
về bên trong, thuộc về nội tâm, chúng ta cũng đều chẳng biết! 

Cái
tâm ý điên đảo đảo điên, cái vọng tưởng lăng xăng lộn xộn, tạo tội tạo nghiệp
này, là nguyên nhân chính dẫn chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi.  Làm sao
hàng phục và an trụ được cái tâm ý này chính là trọng tâm của đạo Phật.

 

Điều
quan trọng trong đạo Phật chính là:

Tâm
trí có dính mắc hay không dính mắc cảnh trần.

Nếu
tâm dính mắc, gọi là: tâm phan duyên,
tâm loạn động.

Nếu tâm không dính mắc, chính là: bản
tâm thanh tịnh vậy.  

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment