Có Ma hay không? Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo

Có Ma hay không? Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo 1

            Có Ma hay không? Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo 2 Có ma hay không có ma ?
Ma là gì ? Ma ở đâu ? Ma có làm hại được ta hay không ? Nếu phải
trừ ma thì phải làm như như thế nào ?… Đấy là những thắc mắc có thể ám ảnh
ít nhiều mỗi người trong chúng ta. Thật thế, đấy chẳng qua vì có người chưa hề “gặp
ma” bao giờ, nên tò mò cũng muốn biết xem ma ra thế nào, hoặc có người đã
từng “thấy ma” nên vẫn còn bị ma ám ảnh và muốn biết xem cái thấy
của mình, hay là cái con ma mà mình trông thấy có thật hay không. Vậy ta hãy
xem quan điểm của Phật giáo về ma như thế nào.    

Định nghĩa về Ma trong kinh sách

            Chữ Ma do chữ Phạn Mâra mà ra. Tiếng Tây tạng là bDud, người Nhật gọi là Ma hay Hajun, tiếng Hán là Mo hay Mó.
Người Trung quốc thường gọi là Ma-la,
có lẽ cũng do tiếng Phạn Mâra mà ra, thế
nhưng vì ngôn ngữ Trung Quốc không có vần r nên chữ Mâra được âm thành Ma-la (?).
Kể dài dòng ra như thế để thấy rằng không phải chỉ có người Việt Nam ta mới “thấy”
ma.

            Kinh sách định nghĩa chữ Ma (Mâra)
“quỷ sứ cám dỗ”, một thứ
“quỷ tinh ranh” tượng trưng
cho những xu hướng tâm thần bấn loạn và lầm lẫn, cản trở con đường tu tập của một
hành giả.    Phổ diệu Kinh (Latitavistara),
là bộ kinh kể lại cuộc đời của Đức Phật, cho biết ma đã từng dùng mọi xảo thuật
ma quái để quấy nhiễu và cản trở không cho Vị Phật tương lai là Đức Thích-Ca Mâu-Ni
đạt được Giác Ngộ. Trong đêm trước khi Ngài thành Phật, ba con ma nữ đến quyến
rũ Ngài, và cả một đoàn ma quân kéo đến để ném đá như mưa vào Ngài. Tên cầm đầu
đòi Ngài phải nhường ngai lại cho hắn, vì hắn nhất định bảo rằng không có gì chứng
thực Ngài đã đạt được Giác ngộ. Đức Phật liền dùng tay phải chạm xuống mặt đất,
mặt đất liền bị chấn động và rung chuyển ầm ầm, chứng minh cho sự Giác Ngộ đích
thật của Ngài. Cả đoàn ma liền biến mất như bị phù phép vậy.

            Như vừa kể trên đây, nếu có ma quân…thì
cũng phải có tên cầm đầu tức là Ma Vương.
Ma Vương cũng là cách dịch khác của chữ Mâra.
Ma Vương là Vua của các loài Thiên ma, ngụ ở cảnh trời gọi là Tha-hoá
Tự-tại Thiên (Paranirmitavasavartin),
tức là cảnh trời thứ sáu trong cõi Dục Giới, một cảnh giới thấp nhất trong Tam
Giới. Ma Vương có phép thần thông, chuyên dùng ma thuật để phá rối, ngăn cản sự
tu tập của những vị Bồ-tát. Ma Vương còn có tên là Ma-vương Ba-tuần, tức là tên
của Tha-hoá Tự-tại Thiên Vương.

            Vậy theo kinh sách, có bao nhiêu thứ
ma tất cả ? Thật ra thì ma nhiều lắm, nhưng tựu trung được kinh sách phân
loại thành bốn thứ gọi là Tứ ma. Vì có vài khác biệt giữa Thừa Kinh điển (Sutrayana) và Thừa Kim Cương (Vajrayana)
trong cách định nghĩa về bốn loại ma, do đó nếu đem cộng lại cả bốn thứ ma của
cả hai thừa thì sẽ có đến tám thứ ma hay Bát ma.

            Tứ Ma của Thừa Kinh điển là:

            1. Ma cấu hợp (Skandhamara) :
đó là thứ ma quái tượng trưng bởi ngũ uẩn làm cơ sở cho khổ đau và cái chết mà
ta phải gánh chịu trong cõi luân hồi. Con ma đó gọi là “con ma gánh chịu cái chết”, kinh sách tiếng Hán gọi là Ấm ma, Uẩn ma, hay Ngũ chúng ma.

            2. Ma dục vọng (Klesamara) :
bao gồm các dục vọng, sự ham muốn, thèm khát, xui khiến ta phạm vào những hành động
tiêu cực, tạo ra nghiệp xấu, thu ngắn kiếp nhân sinh, đưa ta vào vòng khổ đau của
cõi luân hồi. Đó là “con ma đưa đến cái
chết”, kinh sách gốc Hán gọi là Phiền
não ma.

            3. Ma thần chết (Mrtyumara) :
đó là sự hủy hoại, cứu cánh tất nhiên của sự sinh, hậu quả của bản chất cấu hợp
của mọi hiện tượng, tức đấy là quy luật vô thường. Con ma này có  tên là “con
ma vô thường”,
kinh sách gốc Hán gọi là Tử ma.

            4. Ma con trời (Devaputramara) :
bao gồm những thứ ma làm cho ta đãng trí, phân tâm, xúi dục ta bám víu vào ảo
giác của những vật thể bên ngoài và cả trong tâm thức, cản trở sự tu học. Đó là
“con ma bấn loạn”, kinh sách
gốc Hán gọi là Tha-hoá Tự-tại Thiên-tử ma,
gọi tắt là Thiên ma, tức thần thánh
tay sai của Thiên-hóa Tự-tại Vương.

            Tứ ma của Thừa Kim Cương là:        

            1. Ma xiềng xích (tiếng Tây Tạng : thogs-bcas-kyi bdud) :
con ma này rất hung tợn và lộ liễu, gây ra phiền não, bệnh tật và các chướng ngại
bên ngoài. Đây là con ma của sự bám víu và ghét bỏ đối với những vật thể và hiện
tượng chung quanh. Con ma này luôn tìm cách trói buộc ta vào những thứ ấy. Kinh
sách gốc Hán gọi con ma xiềng xích là Phiền
não ma
.

            2. Ma thả lỏng (tiếng Tây tạng : thogs-med-kyi bdud) : đó là
ba thứ nọc độc chính và năm thứ nọc độc phụ, tức là những dục vọng chính yếu và
thứ yếu, những tư tưởng hay tư duy bấn loạn chưa được khắc phục, xâm chiếm tâm
thức và gây ra khổ đau cho ta. Kinh sách gốc Hán gọi con ma này là Tâm ma.

            3. Ma khánh hỷ (tiếng Tây tạng : dga’-brod-kyi bdud) : đó là
con ma đội lốt hân hoan, vui thích, thỏa mãn với chính mình, xem ta hơn cả mọi
người, xúi dục ta bám víu vào những “kết quả” và “kinh nghiệm”
thiền định đã thực hiện được và cho đấy là cao siêu, rồi trở nên hãnh diện, không
chịu cố gắng tu tập thêm. Kinh sách gốc Hán gọi con ma này là Thiện-căn ma.

            4. Ma kiêu căng (tiếng Tây tạng : snyems-byed-kyi bdud) : đó
là con ma ngạo mạn, tự mãn, tự kiêu, tự đại. Đấy là bản chất căn bản của con ma
mang tên là cái “ta”, cái “tôi”, cái “ngã”. Kinh sách
gốc Hán gọi con mà này là Tam-muội ma.

            Ngoài ra người ta còn thấy kinh Hoa nghiêm sớ sao phân chia ma ra làm mười
thứ gọi là Thập ma, trong số mười loại ma này thì nhiều thứ đã được liệt kê trên
đây, tuy nhiên cũng xin kể ra đầy đủ như sau:

 1. Uẩn ma
 2. Phiền não ma
 3. Nghiệp ma : tức các nghiệp tiêu cực ngăn
  trở việc tu tập.
 4. Tâm ma
 5. Tử ma
 6. Thiên ma
 7. Thiện căn ma
 8. Tam muội ma
 9. Thiện trí thức ma : tức là những kẻ thông
  hiểu được đạo lý, nhưng vì ích kỷ tham tiếc đạo lý ấy mà giữ riêng cho mình, chẳng
  chỉ dạy cho kẻ khác. Những kẻ như thế cũng bị xem là một loại ma.

        10. Bồ-đề Pháp-trí ma : là những kẻ tuy đã phát
lộ được trí tuệ, nhưng vẫn còn chấp trước không quán thấy được chính đạo.

            Đã nói đến danh từ và định nghĩa thì
cũng mạn phép kể ra thêm:

            Ma
cảnh
 : khung cảnh do ma quái tạo ra để phỉnh gạt và ngăn trở người tu
hành.

            Ma
chướng
 : những chướng ngại, ngăn chận việc tu hành và sự thăng tiến của
trí tuệ.

            Ma
duyên
 : còn gọi là ác duyên,
tức là các cơ duyên xui khiến đưa đến nghịch cảnh, bất lợi hay độc hại.

            Ma
đàn
 : là sự bố thí của ma, không phải là của người. Đó là sự bố thí của
những kẻ mang lòng tà, lòng tham, cầu danh, cầu lợi mà bố thí, sợ oai lực của ma
quỷ mà bố thí, muốn tránh tai nạn mà bố thí. Loại ma này nhan nhản chung quanh
ta, rất dễ trông thấy, không cần đến “kính chiếu yêu”. Chữ Ma đàn nghịch nghĩa với chữ Phật đàn, Phật đàn là bố thí mà không biết
là mình đã bố thí, không biết mình bố thí cái gì và bố thí cho ai, bố thí chỉ vì
lòng từ bi vô biên mà thôi. Bố thí như thế còn gọi là Bố thí Ba-la-mật.

            Ma
đạo
 : đường đi của ma, chốn lui tới của ma, còn gọi là ma giới, tức cảnh giới của ma.

            Ma
lực
 : sức mạnh tiêu cực, kích động và xui khiến phạm vào những hành vị
xấu hay hung ác.

            Ma
ngoại
 : là những kẻ phỉ báng, chê bai Đạo pháp.

            Ma
Phạm
 : (Mâra hay Brâma) tức là Ma Vương ở cõi Phạm Vương,
gọi tắt là Ma Phạm. Chữ Ma Vương đã được giải thích trên đây, đó
Thiên-hoá Tự-tại Vương, còn Ma Phạm hay Phạm Vương hay Phạm Thiên Vương
(Mahabrahma) là vị Chúa Tể của cõi Ta-bà,
quyền lực của Ma Phạm hay Phạm Thiên Vương, chiếm vị thế cao nhất trong tam giới
gồm dục giới, sắc giới và cả vô sắc giới, tức cai quản và điều hành cả thế giới
này. Kinh điển gốc Hán gọi “Ngài” là Ngọc Hoàng Thượng Đế.

            Ma
thiền
 : phép thiền định tà mị, sai lầm, liên hệ với ma quỷ, đi ngược với
chánh đạo.        Ma thuật : nói chung là những hành vi mê tín, dị đoan, phản
khoa học.

            Ma
sự
 : ý nghĩa của chữ này khá bao quát và rắc rối, nói chung thì đấy là
những sự việc, những hành vi sai lầm, ngăn cản sự tu học trên
đường chánh Pháp. Những người thực thi ma sự có thể xem như những con ma chạy theo lục trần : yêu sắc đẹp,
thích tiếng êm tai, ưa thích mùi thơm, miếng ngon, thích đụng chạm và sờ mó những
gì ưa thích, ước mong những cảnh huống tiện nghi sang trọng. Ma sự cũng là những
thứ cám dỗ kích động người tu hành phá giới, chạy theo danh lợi, sắc dục. Ma sự
cũng có thể dùng để chỉ người ngồi thiền u mê và ngủ gục, hoặc trụ vào những cảnh
hiện ra khi thiền, hoặc cảm thấy bấn loạn trong tâm thức, thấy cảnh dữ mà bỏ
thiền… Ma sự cũng dùng để ám chỉ những người đã xuất gia tu hành nhưng còn
ham thích luận bàn thế sự, chiến tranh, tình yêu nam nữ, hoặc xu nịnh bọn cư sĩ
và bá tánh lui tới chùa có nhiều của cải, cúng dường nhiều, hoặc vướng vào phép
bói toán, đoán số mệnh, ếm ma, trừ quỷ…

Vậy Ma thực sự là
gì ?

            Ma hay Mâra là một biểu tượng trong Phật giáo và cả trong Ấn Độ giáo, dùng
để chỉ một vị trời hay vị thần linh đứng vào hàng đầu, cao siêu và mạnh hơn hết,
giống như định nghĩa của chữ Ma Phạm trên đây. Tên của ma có nghĩa là thần chết.
Ma là chúa tể của mọi dục vọng, thèm
khát, ham muốn, mọi thứ khoái lạc do thân xác. Đó là chủ nhân ông của thế giới
vật chất và mọi hiện tượng. Trọng trách và bổn phận của vị chủ nhân ông này là
phải điều khiển và canh chừng sự vận hành của thế giới đang diễn biến chung
quanh ta.

            Ma không những tượng trưng cho những
biểu hiện của dục vọng như vừa kể mà còn tượng trưng cho những thèm khát, những
xung năng tiềm ẩn thật sâu kín bên trong tâm thức ta. Do đó ma nằm trong da thịt
ta, trong tâm thức ta, tức trong sự vận hành chung của ngũ uẩn. Tuy con ma ẩn nấp
trong ngũ uẩn của ta rất tinh ranh thế nhưng nếu ta thật chú tâm thì đôi khi cũng
có thể trông thấy nó được hay bất chợt chạm trán với nó. Thí dụ vì nóng giận, vì
một phút thiếu suy nghĩ, vì thèm muốn khích động quá độ mà ta phạm vào một hành
động thật đáng trách, sau đó thì hối hận và ta tự nghĩ rằng không ngờ mình lại
có thể phạm vào một hành động tồi tệ đến như thế. Ta có cảm giác hình như “ma
quỷ xúi khiến” ta phạm vào việc ấy chứ thật ra ta nào có tồi tệ đến thế. Như
thế là ta đã thấy ma rồi đấy, sự hối hận là một trong các cách giúp mình trông
thấy con ma đang ẩn nấp trong thân xác và tâm thức của chính mình.

            Ma còn mang một cái tên nữa mà kinh
sách ít nói đến, đó là con ma Ái dục (kâma, xin đừng lầm lộn với karma), đó là sự yêu
mến, lòng yêu thương, nôm na là con ma tình
yêu
. Ái dục hay con ma tình yêu là một thứ bản năng, tinh anh của sự sống,
luôn luôn “canh chừng” và “chăm lo” cho ta rất cẩn thận.
Con ma này hiển hiện một cách tuyệt vời, thật đẹp, hoặc thật thanh tú, nó làm
phát sinh ra mọi hình tướng, màu sắc và âm thanh đủ loại. Con ma đó hiến dâng
cho ta những ảo giác biến động như vừa kể do chính nó tạo ra, mang lại mọi thứ
lạc thú và mọi cảnh giới tuyệt đẹp thuộc vào thế giới luân hồi, và tạo ra mọi
thứ hạnh phúc của thế tục.

            Vấn đề rắc rối và gay go là con ma tình
yêu không bao giờ chú ý đến hậu quả của những thứ do nó tạo ra. Nó rất hào
phóng, cho không tiếc tay, “tham” bao nhiêu nó cũng cho, “yêu”
bao nhiêu nó cũng khuyến khích thêm, “bám víu” bao nhiêu nó cũng sẵn
sàng tiếp tay. Thế nhưng hậu quả của những ảo giác ấy mà nó đem tặng cho ta thật
ra chỉ là khổ đau mà thôi : “lạc thú”, “hạnh phúc lứa đôi”,
“sinh ra thêm một đám khổ đau”, hay đấy chỉ là mưu mô, lường gạt, tự ái,
thất tình, tự tử, đâm chém… Những khổ đau ấy ma không cần biết. Ma cho ta lạc
thú, nhưng đồng thời cũng tập cho ta thèm khát lạc thú. Điều này có nghĩa là ngũ
uẩn quen dần với lạc thú, lệ thuộc vào lạc thú và bị kích động bởi lạc thú, hậu
quả rất phức tạp và đa dạng kể ra không hết được. Ma vừa là kẻ sáng tạo và đồng
thời cũng vừa là kẻ phá hoại là như
thế đó.

            Tóm lại khi nhìn ma qua các khía
cạnh như liệt kê trên đây, thì ta sẽ hiểu ngay là ma ngự trị ở đâu: trong đầu của
chúng ta. Nó nằm sẵn trong tâm thức ta, trong da thịt ta, trong sự vận hành của
thân xác và tâm trí ta. Nói cách khác là ma
không phải là một thực thể bên ngoài, có nghĩa là không có ta thì cũng không
có ma, cái “ta” càng mạnh và
càng phức tạp thì “ma” cũng
càng đông và càng hung dữ. Ma quân hay những đạo binh ma chính là sự thèm khát,
thất vọng, buồn bực, đói khát, bám víu, tham lam, lười biếng, đờ đẫn, sợ hãi,
nghi ngờ, hận thù, tiện nghi, kiêu căng, tự phụ, yêu thương một cách ích kỷ, tự
mãn với cái “tôi” của chính mình v.v. và v.v… Nếu cứ tiếp tục suy luận
theo chiều hướng đó thì ta sẽ thấy ma còn đông đảo và đa dạng hơn nhiều so với
những gì do kinh sách liệt kê, chúng hiển hiện cùng khắp trong thế giới luân hồi
này.

            Tuy nhiên người đọc biết đâu cũng có
thể lấy làm lạ là phần trình bày trên đây dựa vào kinh sách đã mô tả và liệt kê
ra đủ mọi thứ ma, thế nhưng vẫn không thấy đề cập gì đến các loại ma có thể làm
cho ta dựng tóc gáy, hét lên và phóng chạy, hoặc làm cho người ngủ mê kêu ú ớ,
tay chân lạnh ngắt và toát mồ hôi đầm đìa. Vậy ta cứ thử lấy thêm một chút can đảm
nữa để tìm hiểu loại ma này xem sao.

Một thí dụ cụ thể về
Ma

            Để tránh cách trình bày tổng quát, siêu hình và ẩn dụ như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ cụ thể và đơn giản hơn vể
những con ma thường hiện ra để dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây,
kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một gian phòng tối,
ta thấy trong một góc phòng có một con ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng
trợn mắt… và cười với ta một cách thật rùng rợn.

            Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp
sợ, tiến thẳng đến con ma, thì ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì
thật ra đấy
chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu và do bóng tối mờ ảo nuôi
thêm trí
tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn “không dám” tiến đến gần “nó”
thì ta cứ bật đèn lên, thì con ma cũng sẽ biến mất. Ngược lại, nếu ta
hét lên một
tiếng, “vắt giò lên cổ” mà phóng chạy, thì nhất định con ma sẽ đuổi
theo, và nhất định là ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, vì
chính ta cõng nó mà chạy. Nó ở trong đầu ta, trong thân xác đang “nổi
da gà” của ta.

            Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem
chuyện “thấy ma” ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể lại với đầy đủ chi tiết
cho một người khác nghe. Đấy là cách mà ta giới thiệu con ma mà ta trông thấy
cho một người thứ hai, có thể người này cũng hơi sợ thế nhưng vẫn cứ đón rước nó
với sự thích thú và đem cất nó vào trong đầu mình, sau đó lại đem nó ra để kể cho
người thứ ba nghe, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Cứ mỗi lần chuyển sang
đầu một người khác thì con ma lại trở
nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn,
và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng chu du hết người này sang người
khác thì con ma ấy lại được người nghe sau cùng thuật lại cho chính ta nghe, và
có thể là ta sẽ còn sợ con ma đó hơn cả con ma mà chính ta đã từng trông thấy tận
mắt trước đây.

            Đức Phật có đưa ra một thí dụ dễ
hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng
hốt và giật lùi lại. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng.
Con rắn ở trong đầu ta, con ma cũng ở trong đầu ta là như vậy. Vì thế nếu trông
thấy có con ma trong góc phòng thì nên bật đèn lên hay tiến đến gần “nó”
để xem thực hư ra sao mà không nên thét lên một tiếng rồi cõng nó mà chạy.

            Khi ta ngủ mê, đôi khi ta “thấy
ma”, ta hét lên hoặc la ú ớ… Giật mình thức giấc, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường
và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy
là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ nơi tiềm thức của ta,
sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của
ta, từ những ám ảnh bịnh hoạn của ta, từ những đam mê, tham dục của ta, từ
những bám víu vào ảo giác, sân hận của ta…Đối với những người tu tập cao, nhất
là các vị đại sư tu tập theo các phép thiền định của Phật Giáo Tây Tạng, thì ít
khi họ chiêm bao, hoặc nếu có chiêm bao thì họ cũng chỉ “thấy” những phản
ứng thấm đượm lòng từ bi, yêu thương, khoan dung và độ lương của họ trước những
cảnh xảy ra trong giấc mơ, thế nhưng tuyệt nhiên họ không còn thấy ma hoăc
những gì làm cho họ khiếp sợ nữa.

            Tóm lại, ma nằm trong tâm trí ta,
trong tâm thức ta. Nó là chủ nhân ông của mọi tư duy và tác ý của ta. Vị chủ
nhân ông ấy khích động và tiếp tay cho sự vận hành của nghiệp. Ngũ uẩn
(skandha) tức tổng hợp thân xác và tâm thức ta là cơ sở chống đỡ cho sự vận
hành ấy để tác động với ngoại cảnh –
tức cơ duyên – để giúp cho nghiệp biến thành quả. Vậy con ma, hay vị chủ nhân
ông của ta chính là cái “ta”, cái “ngã”, cái “tôi”
đang ẩn nấp trong ta, đang điểu khiển ta. Nói cách khác đơn giản hơn thì con ma
ấy chính là ta. Con ma đó đại diện cho vô minh, tức các bản năng thú tính, dục
vọng, thèm khát, bám víu, hận thù, ảo giác… kích động và xúi dục ta tìm mọi
cách làm thoả mãn những đòi hỏi đó của nó. Hậu quả đưa đến là khổ đau. Trong
đầu ta, ma luôn luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ cái “tôi”, cái “ngã”
của ta. Nó rất khôn ngoan và khéo léo, vì tùy theo từng người, từng bối cảnh và
từng trường hợp mà nó sẽ dùng cách quát nạt, ra lệnh hay vỗ về bằng những tiếng
êm ái, dễ thương, hoặc hét lên the thé…, mục đích là để in đậm trong tâm trí ta
sự hiện diện của cái “ngã”.

            Ma là cái “ngã” đang thống trị ta, dạy ta tham lam, ích
kỷ, xúi giục ta, nịnh hót ta để biến ta trở thành đốn mạt, quỷ quyệt và lừa dối.
Đấy là cách mà ma đã làm phát sinh ra cả cái thế giới luân hồi này, ma nào phải
chỉ biết có dọa nạt suông đâu. Cái thế giới của chúng ta nằm trong sự kiềm tỏa
của nó, đồng thời nó lại nằm trong tâm thức ta. Ma là hiện thân của sự sợ hãi,
đọa đày, già nua và cái chết trong thế giới này. Nó đội lốt của vô minh để tung
hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê và lầm lẫn, kích động ta tạo nghiệp, buộc chặt
ta vào cảnh giới của Ta-bà. Đánh đuổi con ma ấy ra khỏi tâm thức tức có nghĩa
là xoá bỏ cả thế giới luân hồi.

            Tóm lại sự vận hành của bánh xe luân
hồi hay chu kỳ của sự sống sở dĩ quay đều là nhờ vào bộ máy vận chuyển do ma
điều khiển và lèo lái. Bộ máy đó được thiết kế bởi sự tương tác của vô số
nghiệp. Chỉ có sự tu tập nhằm đạt được những thể dạng tâm thức trong sáng,
an bình và tinh khiết mới có thể giúp ta tháo gỡ và phá bỏ cấu trúc của bộ máy đó
và đuổi con ma ra khỏi đầu. Sử dụng bùa chú, phù phép hay nghi lễ để đuổi ma thì
chẳng những chỉ làm trò hề cho trẻ con xem mà còn làm cho ta thêm hoang mang và
khiếp sợ. Lý do thật hết sức đơn giản, nếu muốn đuổi ma trong gian phòng thì nào
có con ma nào đâu trong đó để mà đuổi, còn nếu muốn đuổi con ma trong đầu ta thì
nó lại quá sức tinh ranh để mà có thể đuổi nó, bởi vì nó biết sử dụng tấm màn vô
minh dầy đặc của ta để nấp.

Trừ Ma theo Phật giáo
Tây tạng

            Trong mục đích “cụ thể
hóa” những gì trình bày trên đây, cũng xin mạn phép mượn câu chuyện trừ ma
hay trị ma của một vị thánh nhân Tây tạng là Mật-lặc Nhật-ba (Milarepa, thế kỷ
XI-XII) do một đại sư Tây tạng khác là Kalou Rinpoché (1904-1989) thuật lại
trong một quyển sách của ông như sau:

            Mật-lặc-Nhật-ba ẩn cư trong một hang
động trên Hy-mã Lạp-sơn. Một hôm, khi ông quay trở về hang thì bất ngờ bắt gặp
một đàn ma rất hung tợn đang chờ đợi ông trong hang. Chúng nhe răng và trợn hai
mắt to như hai cái đĩa, hò hét thật khiếp đảm, dậm chân làm rung chuyển cả mặt đất
để dọa nạt ông. Mật-lặc Nhật-ba bèn chắp tay khấn nguyện vị thầy của mình là Lạt-ma
Mã-nhĩ-ba và các vị Thần linh phù trợ hãy dùng thần lực để tiếp tay với ông, thế
nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì, đàn ma quỷ vẫn cứ tiếp tục hò hét và
vung khí giới để dọa nạt. Ông đổi chiến lược, tỏ vẻ giận dữ, trợn mắt, vung tay
và hăm dọa trở lại chúng. Thế nhưng chẳng những chúng không sợ mà còn chế nhạo lại
ông:

            – Nhìn thấy mi múa may như thế, chúng ta thừa biết mi hoảng sợ lắm rồi.
Mi mất hết trầm tĩnh và sự an bình rồi. Ha ! ha !

            Mật-lặc
Nhật-ba liền tự nhủ :

             – Thầy ta là Mã-nhĩ-ba có dạy rằng những biểu hiện bên ngoài chỉ là những
phóng ảnh của tâm thức, bản chất của tâm thức thật ra là trống không và trong
sáng. Xem ma quỷ thuộc bên ngoài tâm thức để mà đánh đuổi chúng thì quả đấy chỉ
là chuyện hão huyền, chúng là những ảo giác phát sinh từ bên trong tâm thức
.

            Mật-lặc-Nhật-ba liền hiểu rằng ông
không được phép để cho tâm thức bị ám ảnh bởi những biểu hiện bên ngoài ấy, mà phải
giữ cho tâm thức vững vàng trước các đàn ma quỷ dù cho chúng hung tợn đến đâu cũng
thế. Ông cũng quán nhận được rằng ma quỷ chỉ là những bám víu, và những tư duy
nhị nguyên phát sinh từ trong tâm thức mình. Tức thời ông hết sợ, chấp nhận sự đối
diện với ma quỷ, đồng thời phát lộ lòng từ bi vô biên với chúng. Ông thầm nghĩ:
“Nếu chúng nó muốn ăn thịt ta, thì ta
cứ hiến dâng cái thân xác cấu hợp này cho chúng ngấu nghiến hầu giúp chúng bớt
cơn đói khát. Sự sống là tạm bợ, đây là một dịp tốt giúp ta sử dụng thân xác trống
không này để làm một việc thiện”
. Thật bất ngờ, thái độ từ bi sâu xa và
sự quán thấy tánh không và vô thường của Mật-lặc-Nhật-ba đã làm nguôi cơn thịnh
nộ của đám ma quỷ mà vừa mới đây còn đang hung hăng và dữ tợn. Tên cầm đầu liền
nói với Mật-lặc Nhật-ba như sau:

            – “Chúng ta cứ ngỡ là mi khiếp sợ chúng ta, thế nhưng những ý nghĩ
về ma quỷ chẳng hiển hiện được trong đầu mi, vậy mi chẳng có gì để sợ hãi cả”
.

            Dứt lời, tất cả đám ma quỷ đều biến
mất.

            Ma sử dụng tấm màn vô minh trong tâm
thức ta để ẩn nấp, chúng chỉ hiện hữu trong đầu của ta mà thôi. Những con ma mà
chúng ta trông thấy trong góc phòng hay trong giấc mơ là những phóng tưởng của
tâm thức. Nếu ánh sáng của từ bi và trí tuệ tỏa rộng thì sẽ không có bóng dáng của
một con ma nào có thể hiển hiện ra trong gian phòng hay trong tâm thức của ta được. 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment