Công Đức Niệm Phật (2014) phần 2 – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

Công Đức Niệm Phật (2014) phần 2 – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh5.00/5 (100.00%) 2 votes

One thought on “Công Đức Niệm Phật (2014) phần 2 – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

  1. Nghe thầy giảng mà nước mắt rơi! cảm động lời thầy giảng. Hạnh phúc vì ngộ ra được những thứ vô giá.
    Chúc Thầy thân tâm an lạc, sở nguyện viên thành.
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
    Nam Mô A Di Đà Phật.

Add Comment