Đại Lễ Phóng Sanh Từ Thiện 23-11-2010 VCD1 ĐĐ Thích Giác Nhàn

Đại Lễ Phóng Sanh Từ Thiện 23-11-2010 VCD1 ĐĐ Thích Giác Nhàn3.00/5 (60.00%) 3 votes

One thought on “Đại Lễ Phóng Sanh Từ Thiện 23-11-2010 VCD1 ĐĐ Thích Giác Nhàn

  1. Thầy THICH GIAC NHÀN trụ trì tinh thất quan am , đức trọng lâm đông,phát động nhiều đại lễ phóng sanh rất lớn,công đức vô lượng vô biên,thầy giảng pháp rất hay,TỊNH THẤT QUAN ÂM của thầy phát triển rất mạnh, có hàng ngàn phật tử đến tu tập, ADIDAPHAT.

Add Comment