Đại nguyện của Phật A Di Đà (Phần 1)

Đại nguyện của Phật A Di Đà (Phần 1) 1

Đại nguyện của Phật A Di Đà (Phần 1)

Thích Thái Hòa

06/10/2010 04:38 (GMT+7)

Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Đại nguyện của Phật A Di Đà (Phần 1) 2

Trước khi đỉnh lễ các đại nguyện của đức Phật A Di Đà, ta phải kính lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị bản sư ở nơi thế giới mà chúng ta đang cư trú.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment