Định nghiệp khó tránh

Định nghiệp khó tránh 1

Thuở
Phật tại thế, có một vị tỳ kheo số phần xui xẻo. Mặc dù thầy tu hành rất tinh
tấn, giới hạnh trang nghiêm mà không bao giờ được no đủ. Số “con rệp” ấy theo
đuổi thầy mãi cho tới khi mãn phần, sau khi đã đắc quả A La Hán. Ðến ngày lâm
chung, nhờ thần lực của Tôn giả Xá Lợi Phất, vị Tôn sư của thầy, thầy mới ăn
một bữa no lòng trước khi lìa đời.

action_photo_thumb_1436337836.jpg


Thầy
xui xẻo từ khi còn trong bụng mẹ. Chẳng những riêng thầy xui xẻo, mà thầy còn
mang sự bất hạnh đến cho tập thể trong đó có hiện diện của mình. Thầy là con
của một gia đình đánh cá ở một làng ven biển có 1000 hộ khẩu. Từ khi thầy nhập
thai, cả làng đi biển không đánh được con cá nào suốt cả tháng, mọi người phải ăn
rong biển cho đỡ đói lòng. Họ bắt đầu nghi ngờ có một gia đình hắc ám trong
làng đã đem tai vạ cho tất cả. Do đó họ cố tìm cho kỳ được cái gia đình xui xẻo
ấy để loại ra khỏi tập thể. Phương pháp họ làm là chia số hộ khẩu trong làng
thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 gia đình để làm ăn riêng, sinh hoạt riêng. Kết quả
là một nhóm bắt đầu khá giả trở lại, một nhóm tiếp tục số phận xui xẻo. Nhóm
này lại chia hai để biết cái gia đình xui xẻo ấy nằm ở đâu. Khi chia thành hai
nhóm nhỏ cũng như trước, 250 gia đình bắt đầu khá còn 250 gia đình vẫn còn xui.
Lại chia hai lần lượt như vậy để biết gia đình xui xẻo nằm nhóm nào, cuối cùng
họ khám phá ra gia đình của thầy tỳ kheo nọ. Cả gia đình thầy bị loại ra khỏi
làng, đi lang thang như những người Do thái.


mẹ khám phá rằng chính từ ngày mang thai thầy, tai họa mới đến cho cả làng và
cho gia đình, nên muốn cho thầy chết đi. Tuy nhiên, một người chỉ còn một đời
cuối cùng này là giải thoát (chứng quả A La Hán, không còn trở lui cõi đời) thì
không ai có thể giết chết được trừ phi chính nghiệp lực của vị ấy. Do vậy cuối
cùng mẹ thầy vẫn phải sinh ra thầy, và nuôi cho đến khi thầy biết đi xin ăn.
Trong thời gian có đứa con mang sự xui xẻo ấy, bà rất vật vả khốn đốn trong
việc kiếm ăn. Cho đến một ngày không chịu đựng được nữa, sau khi đẩy thầy vào
xin ăn tại một nhà nọ, bà mẹ tẩu thoát.

Ðứa
trẻ – vị A La Hán tương lai – ngơ ngác khi bước ra không thấy mẹ, cũng không có
cái gì ăn, bèn đi lang thang đầu đường xó chợ lượm những mẩu bánh người ta vứt
bên đường để ăn cho đỡ đói. Trong “cuộc lữ” đó, đứa trẻ tình cờ gặp Tôn giả Xá
Lợi Phất. Ðộng lòng thương, Ngài hỏi:


Con cái nhà ai? Sao gầy sọp thế?


Bạch Tôn giả, con là một đứa mang lại sự xui xẻo cho mọi người, nên không ai
chịu nuôi con, con phải ốm đói.


Con có muốn xuất gia trở thành một tu sĩ không?


Bạch Tôn giả con muốn lắm chớ, nhưng ai mà chịu chứa chấp con?


Lại đây, ta sẽ độ cho con.

Ðứa
trẻ vui mừng đi theo Tôn giả. Tôn giả Xá Lợi Phất dắt về vườn Cấp Cô Ðộc, tắm
rửa sạch sẽ, cho ăn cơm và Thế phát quy y cho cậu bé làm một sa di đuổi quắ
[Chú thích: “Khu ô sa di” là chú tiểu còn quá nhỏ chưa đến tuổi thụ
giới – 16 tuổi – chưa làm được việc gì ngoài việc đuổi quắ cho chúng khỏi làm
ồn náo trong giờ chư Tăng tọa thiền.] Lớn lên, đến tuổi thành niên, Tôn giả cho
thầy thọ giới cụ túc thành một vị tỳ kheo.

Số
phần xui xẻo vẫn theo mãi chân vị tỳ kheo suốt cả đời. Mỗi khi đi khất thực,
người ta vừa để vào bát của thầy một muỗng cơm thì thấy bát đã đầy tràn, làm
cho không ai có thể bỏ gì thêm được nữa. Khi thầy về tới chùa, thì trong bát
chỉ có độc một muỗng cơm để cầm hơi cho thầy khỏi chết đói. Cứ như vậy cho đến
ngày mệnh chung đã chứng quả A La Hán, thầy cũng chưa bao giờ được một bữa ăn
no lòng.

Biết
thầy sắp mãn phần ở dương gian, Tôn giả Xá Lợi Phất động lòng thương xót nghĩ:
“Losaka (tên của thầy tỳ kheo xui xẻo) hôm nay sẽ mệnh chung. Ta sẽ làm đủ mọi
cách giúp vị ấy ăn m?t bữa cho no trước khi chết.”
Với ý định ấy, Tôn giả dẫn vị tỳ kheo đi vào thành Xá vệ khất thực. Nhưng vì có
Losaka, Tôn giả không xin được món gì, Ngài đành phải bảo vị ấy trở về, và đi
một mình để xin ăn. Sau khi khất thực đầy bát, Tôn giả đem về cho v? tỳ kheo.
Ngài đứng ôm bát trước mặt đệ tử bảo:


Con hãy ăn đi.

Vị
tỳ kheo ngần ngại không dám ăn trước mặt tôn sư, và nhất là để Ngài cầm bát,
mặc dù thầy rất đói. Tôn giả giục:


Con đừng ngại, ta phải cầm bát để chờ cho con dùng bữa cho xong mới được. Vì
nếu không có ta ôm bát, tất cả thức ăn này sẽ biến mất, và con sẽ tiếp tục đói.

Vị
tỳ kheo vâng lời thọ thực. Nhờ thần lực của Tôn giả Xá Lợi Phất, vị ấy ăn được
một bữa no lòng trước khi xả báo thân chót của một vị A La Hán.
Sau khi thầy tỳ kheo xui xẻo quá vãng, các tỳ kheo khác nhóm họp tại Diệu pháp
đường trong vườn Cấp Cô Ðộc hỏi đức Thế tôn nguyên nhân vì sao, với một đời
giới hạnh thanh tịnh, tu hành tinh tấn, vị tỳ kheo bạc phước vẫn phải gánh chịu
sự rủi ro suốt đời như vậy. Phật dạy:


Này các tỳ kheo, những hành động của chính vị ấy trong tiền kiếp là nguyên nhân
sự xui xẻo hiện tại của y. Trong tiền kiếp y cũng là một tỳ kheo, do lòng ganh
tị, y đã cản trở cư sĩ cúng dường một vị tỳ kheo khác, trong khi vị này đã
chứng quả A La Hán. Vì ác nghiệp ấy cho nên dù có tu hành thanh tịnh, y vẫn thọ
quả báo thiếu thốn, xui xẻo trong nhiều đời kiếp, cho đến khi chứng quả.

LỜI
BÀN:

 Vị tỳ kheo đệ tử Tôn giả Xá Lợi
Phất, mặc dù bị một số phận hẩm hiu đeo đẳng cho tới chết, vẫn luôn luôn nhất
tâm thanh tịnh tu hành, không sanh tâm ghen ghét phiền muộn, nhờ vậy cuối cùng
chứng quả Vô sanh (A La Hán). Ấy là vui lòng trả nợ cũ mà không gây thêm nợ
mới, là cái nghiệp đưa đến sự đoạn tấn các nghiệp vậy.

www.chuahoangphap.com.vn

 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment