Đức Phật xoa đảnh A-Nan với lòng từ bi che chở mọi chúng sanh Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment