Giới thiệu về thiền Vipassana

Giới thiệu về thiền Vipassana 1

Thiền Vipassana
(thiền minh sát tuệ) là một phương pháp tu đơn giản, thực tế mang lại
kết quả là tâm an lạc và hướng đến một đời sống lợi lạc và hạnh phúc.
Vipassana có nghĩa là ” thấy mọi sự

Vipassana là một trong những phương pháp
thiền định xưa nhất của Ấn Độ. Nó được Đức phật Thích ca khám phá lại
cách đây trên 2500 năm, và nó là phương pháp cốt lõi mà Đức phật đã tu
tập và giảng dạy trong suốt 45 năm hoằng hóa của ngài. Vào thời Đức phật
, nhiều người sống vùng bắc Ấn Độ (ngày nay thuộc tiểu bang Biha và Uta
Pradesh) dựa vào phương pháp tu tập vipassana , đã thoát khỏi mọi trói
buộc khổ đau trong đời và họ đã thành tựu ở những thứ bậc cao về sự
chứng đạt trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Trải qua thời gian, phương
pháp thiền vipassana đã lang truyền sang các nước láng giềng như
Burma(miến điện), Sri lanka ( Tích lan), Thailand( Thái lan) và những
nước khác, ở những nước này nguồn thiền cũng đã mang lại kết quả lợi ích
lớn lao như ở Aᮠđộ.

Trải qua năm thế kỷ sau khi Đức phật niết
bàn, giáo lý cao quí của nguồn thiền Vipassana đã biến mất khỏi Ấn Độ.
Giáo lý nguyên thủy cũng không còn ở Ấn Độ. Tuy nhiên, ở Burma (Miến
điện), nó được bảo tồn từ nhiều thế hệ của Các vị Thầy tận tâm bảo trì,
từ thế hệ này sang thế hệ khác, trải qua hơn 2000 năm, dòng truyền trao
tận tụy này(bởi các vị Thầy) đã chuyển trao phương pháp thiền định trong
hình thức thuần túy nguyên thủy của nó.

Ơ thời đại chúng ta,
thiền Vipassana được giới thiệu trở lại Ấn Độ, cũng như những người dân
từ hơn tám mươi quốc gia khác nhau, bởi Thiền sư S. N. Goenka(Thầy SNG) .
Thầy SNG được Vị thầy nổi tiếng thiền vipassana Miến điện(Sayagyi U Ba
Khin) giao trọng trách dạy thiền Vipassana. Trước khi Ngài tịch vào năm
1971, Thầy Sayagyi đã chứng kiến một trong những mơ ước nhất (của Ngài)
đã thành sự thật. Ngài đã mong ước sẽ đưa nguồn thiền Vipassana trở lại
Ấn Độ, quê hương của nó, để Nó giúp mọi người giải trừ những khổ đau .
Từ Ấn Độ, Thầy đã cảm nhận chắc chắn rằng rồi đây nó sẽ truyền bá rộng
ra khắp thế giới vì lợi ích an lạc cho nhân loại.

Thầy SNG đã
bắt đầu hướng dẫn những khóa Vipassana ở Ấn Độ vào năm 1969; mười năm
sau, Ngài cũng bắt đầu dạy thiền ở các quốc gia khác. Vào năm thứ 23 từ
khi Ngài bắt đầu dạy, Thầy SNG đã hướng dẫn trên 350 khóa 10 ngày về
thiền Vipassana, vã đã đào tạo trên 120 Vị Thầy phụ tá, những vị Thầy
này đã hướng dẫn trên 1200 khóa khắp mọi nơi trên thế giới.

Hơn
nữa, có tất cả 19 trung tâm dành cho tu tập Vipassana được thành lập;
bảy trung tâm ở Ấn Độ, những trung tâm còn lại ở tám quốc gia khác. Pháp
bảo vô giá của Vipassana, được duy trì trong một thời gian lâu dài ở
tiểu quốc Burma, bây giờ nó đã được hành trì ở nhiều nơi trên khắp thế
giới. Ngày nay, con số người tham gia ngày một tăng có cơ hội để học
nghệ thuật sống này nó mang lại an lạc và hạnh phúc lâu dài cho họ.

Trong
quá khứ, Ở Ấn Độ đặc biệt được xem như là một vị Thầy thế giới. Vào
thời chúng ta, Chân lý phát nguồn từ lưu vực sông hằng(Giáo pháp Đức
phật) một lần nữa đang tuông trào ra từ Ấn Độ đến những thế giới khát
khao về nó.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment