Hào quang tỏa sáng khi niệm Phật

Hào quang tỏa sáng khi niệm Phật 1

Hào quang tỏa sáng khi niệm Phật 2


hai vị Lạt ma là Ajo và Reto cùng theo học một thầy. Reto là một học
giả tinh thông Kinh điển, có thể giảng giải, trích dẫn hầu như tất cả
sách vở một cách dễ dàng, trong khi Ajo chỉ chuyên tâm lễ bái và thiền
định.

Lạt ma Reto ghi danh vào Đại Học Drepung, tốt nghiệp thủ khoa, trở
nên một Pháp Sư nổi tiếng của Tây Tạng, trong khi Lạt ma Ajo vẫn ẩn tu
tại làng Chumbi.

Sau nhiều năm không gặp nhau, một hôm Pháp Sư Reto có dịp vân du qua
làng cũ. Nhớ đến người huynh đệ đồng môn, ông ghé lại ngôi chùa xưa
thăm hỏi. Gặp nhau cả hai đều mừng rỡ chuyện trò vui vẻ.

Reto bèn hỏi Ajo đã tu học đến đâu. Lạt ma Ajo thành thật thưa rằng “Bao năm nay chỉ chuyên tụng 1 bộ Kinh A Di Đà mà thôi”.

Pháp Sư Reto lắc đầu than cho chú em quê mùa hủ lậu, kinh điển thiên
kinh vạn quyển không đọc mà chỉ đọc tụng có một bộ kinh tầm thường mà
gần như ai cũng biết. Reto bèn giảng giải cho Ajo một hồi về những pháp
môn cao siêu cho đến tận khuya mới đi ngủ.

Vừa chợp mắt ít lâu, ông đã giật mình tỉnh giấc vì thấy ánh sáng ở
đâu chói loà cả một vùng. Ánh sáng này phát ra từ phía chánh điện ngôi
chùa nên ông ngạc nhiên rời trú phòng bước ra xem thế nào.

Ông thấy Lạt Ma Ajo đang chắp tay đảnh lễ, trì tụng hồng danh Đức
Phật A Di Đà nhưng quanh ông này hào quang sáng rực cả chánh điện. Ông
thấy trong hào quang đó có một ao sen lớn bằng các thứ ngọc báu với
những lâu đài, dinh thự toàn bằng vàng.

Ngoài ra, còn có những giống chim lạ cất tấu lên những điệu nhạc hoà
nhã, vi diệu nghe như tiếng giảng kinh, rồi trời đổ mưa hoa, những bông
Mạn Đà La rơi xuống ao báu toả ánh sáng khắp nơi.

Pháp sư Reto nín thở theo dõi cho đến khi Lạt Ma Ajo trì tụng xong
bộ kinh A Di Đà thì linh ảnh đó mới biến mất. Quá xúc động, Reto vội
bước vào hỏi làm sao Ajo lại

Hào quang tỏa sáng khi niệm Phật 3

có được thần thông như vậy.

Lạt Ma Ajo cho biết ông không hề có thần thông gì cả mà chỉ chuyên tâm trì tụng 6 chữ Hồng Danh mà thôi.

Lạt ma Reto lại hỏi: “Nhưng ta thấy hào quang sáng ngời trong chánh
điện và những linh ảnh lạ lùng. Chắc chắn chú phải có những phương pháp
tu luyện gì nữa chứ?”

Lạt ma Ajo cho biết không hề áp dụng một phương pháp gì ngoài việc
gìn giữ Thân-Khẩu-Ý cho thật thanh tịnh, trang nghiêm để trì tụng hồng
danh Phật A Di Đà mà thôi.

– Làm sao có thể như vậy được? Như ta đây làu thông Kinh điển, tu
tập bao năm nay mà đâu đã có kết quả gì? Lạt Ma Reto thắc mắc.

– Có lẽ huynh chỉ đọc văn giải nghĩa để thoả mãn trình độ trí thức
giỏi biện luận như một nhà thông thái mà thiếu hành trì, không chí thành
cung kính, đọc kinh còn nghi ngờ, chỉ trọng về Lý Tánh mà không chuộng
sự tu dưỡng Thân-Tâm chăng? Như em đây thì chuyên tâm tin tưởng vào
lời khuyên dạy của chư Phật, tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin
vào đại nguyện của Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài, rồi chí
thành nguyện cầu sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc (Tín-Nguyện-Hạnh).

Pháp Sư Reto bừng tỉnh vội vã chắp tay đảnh lễ người em đã khai ngộ
cho mình. Ông trở về Lhassa trình bày sự việc cho Đức Đạt Lai Lạt Ma,
rồi xin từ chức pháp sư về nhập thất tu Thiền trong dãy Tuyết Sơn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền lệnh cho xây một ngôi chùa nguy nga rộng
lớn để xứng đáng với công đức tu hành của một vị cao tăng và phong cho
Lạt ma Ajo giáo phẩm hoà thượng (Rinpoche).

Tuy nhiên, hoà thượng Ajo không thích việc có một ngôi chùa riêng
như vậy, ông chỉ muốn tiếp tục sống trong ngôi chùa nhỏ bé nơi thung
lũng Chumbi mà thôi.

Vị quan trông coi việc xây cất lấy làm lạ bèn hỏi tại sao, thì Ngài
cho biết dù chùa cao to đẹp đẽ, dù cung vàng điện ngọc cũng chỉ là hình
thức bên ngoài, hữu sinh hữu hoại, nay còn mai mất, không thể so sánh
với cảnh giới của cõi Cực Lạc được.

Sau cùng, người ta đành mời ngài về trụ trì chùa Tse Cholin, một
ngôi chùa lớn trong vùng, vì vị trụ trì tại đây đã qua đời trước đó ít
lâu.

Hoà Thượng Ajo nhận lời quản trị ngôi chùa này nhưng vẫn tiếp tục
sống tại ngôi chùa nhỏ bé cũ gần đó, vì ông biết rằng vị trụ trì Tse
Cholin sẽ hoá thân trở lại đây trong một thời gian không lâu nữa.

Theo hoà thượng Ajo, Đức Phật đã chỉ dẫn rất nhiều pháp môn khác
nhau, các đệ tử tuỳ theo căn cơ trình độ lãnh hội mà tu hành được giải
thoát. Tuy nhiên vì biết vào thời mạt pháp (Kali Yuga), chúng sanh
nghiệp sâu, trí mỏng khó có thể trông cậy vào tự lực cá nhân mà giải
thoát, nên Đức Phật đã truyền dạy riêng một phương pháp giản dị là pháp
môn niệm Phật cầu Vãng Sanh.

Pháp môn này giản dị mà công năng vô cùng mầu nhiệm, bất khả tư
nghì, vì ngay như Đức Di Lặc chỉ còn một Kiếp nữa sẽ thành Phật mà ngày
đêm 6 thời còn đảnh lễ, trì niệm hồng danh chư Phật.

Theo Hoà Thượng Ajo, cách trì tụng hồng danh phải đặt căn bản trên
sự chí thành, khẩn thiết thì mới được cảm ứng. Dù làm đúng các nghi thức
nhưng tâm không thành thì khó có kết quả gì, tóm lại vấn đề trọng yếu
vẫn là ở TÂM.

Ngài chỉ phương pháp quán tưởng, là lúc nào cũng giữ trong tâm hình
ảnh của Đức Phật A Di Đà và cảnh giới cõi Cực lạc mà trong đó bất cứ
thứ gì cũng phát ra hào quang sáng chói, nơi mà tiếng gió thổi, chim
hót, lá cây rụng cũng phát ra những pháp âm vi diệu.

Ngài cho biết làm thế nào để lúc đi-đứng-nằm-ngồi cũng đều chú tâm
vào hình ảnh Đức Phật A Di Đà cho đến lúc thật thuần thục, không thấy có
mình là người-niệm-Phật và Phật là một vị mà mình đang niệm, chỉ có
một ánh sáng vô tận, vô lượng chiếu soi. Niệm đến chỗ vô niệm, cho đến
nhất-tâm-bất-loạn, thì sẽ được cảnh giới bất khả tư nghì.

Hoà Thượng Ajo cho biết 6 chữ hồng danh A Di Đà Phật có một oai lực
vô cùng rộng lớn với những mật nghĩa sâu xa, mà chỉ có Phật với Phật
mới hiểu rõ cùng tận mà thôi.

Phật A Di Đà là Pháp giới tàng thân, bao nhiêu công đức của Chư Phật
trong 10 phương pháp giới, nơi một Đức Phật A Di Đà đều đầy đủ cả.

A Di Đà có nghĩa là nguồn sáng vô tận (Vô Lượng Quang), tuổi thọ vô
lượng (Vô Lượng Thọ); hay nói theo nghĩa khác là bao gồm toàn thể không
gian (ánh sáng) và thời gian (tuổi thọ) tượng trưng cho chân lý tuyệt
đối bất khả tư nghì.

Trích Đường Mây Qua Xứ Tuyết của Lama Anagarika Govinda. Việt dịch: Nguyên Phong

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment