HỌC PHẬT LÀ HỌC NHỮNG GÌ ? – Sư Cô : Thích Nữ Như Lan

2.5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “HỌC PHẬT LÀ HỌC NHỮNG GÌ ? – Sư Cô : Thích Nữ Như Lan

  1. Nguyễn Văn Châu

    - Edit Reply

    Chúng con nghe pháp là để thêm hiểu biết về giáo lý và bòn chút phước để lo cho tương lai. Sư cô Như Lan hay xưng “Thưa quý vị – con xin trao đổi …” E sợ chúng con nghe vậy mà tổn hết phước. Xin cô từ bi xem lại cách xưng hô cho hợp giáo lý.

Add Comment