Karma is invisible (Sự giấu mặt của Luật Nhân Quả) – Venerable Thích Chân Quang

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment