Khổ

Khổ 1

Tứ Diệu Ðế bắt đầu bằng Khổ Ðế, kết
thúc bằng Ðạo Ðế. Khổ là một thực tại (réalité), dù ta có ý thức
được hay không thì bản chất của cuộc đời vẫn là đau khổ. Có một số người dựa trên lý
duy tâm, duy thức của đạo Phật, bảo rằng sướng khổ đều do tâm, nghĩa là nếu tâm
nghĩ sướng th
ì sẽ sướng, cho là khổ thì sẽ khổ, chung quy tâm nghĩ gì thì sự vật sẽ là như thế.

Nếu bạn đọc cũng nghĩ như trên thì khi đau răng bạn hãy thử nghĩ sướng xem, răng có hết đau không? Lửa nóng, nhưng bạn cứ nghĩ là mát và thò tay vào lửa xem
tay bạn có bị
đốt cháy không? 

Sướng khổ đều do tâm, có nghĩa là hiện thời chúng ta sung sướng hay khổ
đau đó là kết quả của những hành động quá khứ, trong đó tâm là chủ nhân tác
nghiệp. Từ lúc tâm khởi niệm cho đến khi thọ l
ãnh quả báo, phải trải qua một thời gian tuân theo
luật nhân duyên quả. Duy tâm không nên hiểu là tâm vừa nghĩ gì, liền có cái
đó. Nếu đúng như vậy thì khi bụng đói, bạn hãy nghĩ tới một cái bánh xem nó có hiện ra trước mặt bạn hay không? 

Khổ là một thực tại, bản chất của cuộc đời là đau khổ, người tu Phật cần phải nhận rõ điều này. Ðức Phật xưa kia vì sao lại rời
bỏ cung
điện xuất gia tìm đạo? Không có khổ thì không có đạo Phật. Thấy và nhận định rõ khổ không phải để khóc mà để tìm đường thoát khổ. 

Có một số người thấy khổ, biết mình khổ, nhưng lại không tìm đường thoát khổ, vì lầm cho đó là một định nghiệp, một quả báo của nghiệp quá khứ không thể tránh
khỏi nên nhẫn tâm chịu đựng, chịu trả nghiệp. Nhưng xưa kia, ai đ
ã trói buộc ta vào cuộc đời để rồi nay ta ngồi chờ giây kia tự đứt? Ðạo Phật dạy Từ Bi nhưng cũng dạy Hùng Lực. Chúng ta khổ vì xưa kia đã tạo nhân xấu, nhưng đời này chúng ta không được thụ động ngồi chờ cho nghiệp hết, mà phải
chủ động, vùng vẫy t
ìm đường giải thoát, phải có hùng lực chặt đứt nghiệp cũ. Chặt một lần
chưa xong, phải chặt nữa, chặt hoài, đến khi nào đứt mới thôi. 

Khổ không phải được biết một lần, hay quán chiếu một lần rồi để qua một
bên. Khổ cần được quán chiếu thường xuyên ngay nơi bản thân, hoàn cảnh và sự vật.
Người tu đạo
thấy rõ Khổ
nhiều chừng nào thì chí nguyện giải thoát mãnh liệt chừng nấy. 

Khổ là gì? Ở đây chắc không cần nói rõ hơn vì ai ai trong chúng ta cũng đều trải qua và biết rõ những gì là khổ. Thông thường trong kinh sách có nêu ra ba hoặc tám thứ khổ: 

Ba thứ khổ là: 

– Khổ Khổ: Cái khổ chồng chất lên cái khổ , bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung
quanh lại tạo thêm bao cái khổ khác. 

– Hoại Khổ: Cái khổ vì bị hoại
diệt. 

– Hành khổ: Cái khổ của sự biến
chuyển.

Tám thứ khổ là: 

– Sinh khổ: Sự sinh sống của
con
người có 2 phần khổ: khổ trong lúc sanh và khổ
trong đời sống. 

– Lão khổ: Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, suy kém, trí huệ lu mờ, khổ cả thể xác lẫn
tinh thần. 

– Bệnh khổ: Hành hạ xác thân con người, làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Ðã đau, bất luận là đau gì, từ đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, đến các bệnh nan y như hủi, lao,
ung thư v. v… đều làm cho con người khổ sở, rên siết, khó chịu. 

– Tử khổ: Khổ của sự chết. Con người sợ nhất là cái chết vì phải xa lìa vĩnh viễn tất cả
bà con, của cải. 

– Ái biệt ly khổ: Khổ của sự
chia ly với những gì thân yêu. 

– Oắn tắng hội khổ: Ðây là
cái khổ gây ra do sự thù ghét, hiềm khích nhau mà cứ phải gần gũi, chung
đụng. 

– Cầu bất đắc khổ: Khổ của sự mong cầu, hy vọng mà không toại nguyện. 

– Ngũ uẩn thủ khổ: Khổ do sự
bám víu, ái nhiễm của 5 uẩn.

Trên đây chỉ là kể sơ lược, bạn đọc không cần phải học thuộc lòng ba hay tám thứ khổ trên.
Hãy nhìn thẳng vào
đời sống của bạn và tự nghiệm lấy khổ là gì? Sự xắp loại trên chỉ là gợi
ý mà thôi.

Thích Trí Siêu

 

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment