Kinh Hoa Nghiêm 02 – Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 05.6.2016

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “Kinh Hoa Nghiêm 02 – Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 05.6.2016

  1. Minh-Nghĩa Le

    - Edit Reply

    Tôi rất thích nghe thầy thích tuệ Hai giảng.
    Nêu có pháp thoại mới xin vui lòng cho biết.

    Xin cám ơn

Add Comment