Kinh Hoa Nghiêm 14 – Thích Tuệ Hải 2016 – Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm – [Rất Hay] – Chân Lý Hay

https://www.youtube.com/watch?v=nxCEXK0WMw0

Chất lượng bài giảng

Add Comment