Kỷ Niệm 30 Năm Xuất Gia & ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN

Kỷ Niệm 30 Năm Xuất Gia & ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN5.00/5 (100.00%) 1 vote

One thought on “Kỷ Niệm 30 Năm Xuất Gia & ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NHÀN

  1. MỚI MƯỜI MẤY TUỔI KHÔNG CHỊU ĐI HỌC MÀ CHỈ THÍCH NIÊM PHẬT CHỜ VÃNG SANH SAO ????????

Add Comment