Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)

Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)3.97/5 (79.39%) 33 votes

5 thoughts on “Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)

  1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật, Kính thưa Thầy, Bài giảng rất hay, Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật ….

  2. kinh thua thay , khi nao thay ve lai can ca da. roi khong biet khi nao con moi duoc gap lai thay. o ben tu vien truc lam co kho hoc moi ngay hay la moi nam vay thay.con muon ve do vien tham thi phai lam sao ,xin vui long cho con duoc biet.vi con kg biet tieng anh,chi tieng viet va tieng nauy.

Add Comment