Mầu nhiệm của Tâm Định Tuệ

Mầu nhiệm của Tâm Định Tuệ 1

May mắn nhất của đời người là biết được và thụ hưởng được
những mầu nhiệm của Tâm Định Tuệ. Tâm Định Tuệ là tâm linh tối thượng
của vũ trụ, tiềm ẩn ở mỗi con người, trong tất cả chúng sinh.

Định là dừng lại những nghĩ tưởng của tâm vô minh (vọng tưởng). Tuệ là ánh sáng thấy-biết tịch lặng (vô niệm) của tâm.

“Định tức Tuệ-Tuệ tức Định” là Viên Giác. Viên Giác là Tâm Linh Tối
Thượng, là Chân-Thiện-Mĩ, là Thượng Đế, là Phật Tính, là Chân Ngã.

Năng lực thực hành Định Tuệ là sự nghiệp cao quý nhất của đời người.
Năng lực đó bất kì ai cũng có thể đạt được ít nhiều, nếu biết học tập
theo các nền minh triết tâm linh, theo các tôn giáo thánh thiện, theo
đạo Phật.

Để có năng lực đó, đơn giản nhất là quán hơi thở hoặc chú tâm thầm
niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát”, với ý thức chuyển hoá dần những tâm
tưởng mang năng lượng xấu ác, phiền não, si mê; chuyển hoá vì tự lợi-lợi
tha. Người tin tưởng năng lực cứu khổ cứu nạn của Bồ tát Quán Thế Âm
(một vị cổ Phật) có thể theo hoặc không theo đạo Phật; nhưng cần học hỏi
thêm Phật pháp.

Tâm Định Tuệ bao trùm vũ trụ. Ai thực hành phát triển năng lực Định
Tuệ là mang thiện ích lớn cho mình, cho thân nhân còn sống hay đã từ giã
kiếp người, cho tất cả chúng sinh, cho đạo lí giác ngộ tối thượng của
vũ trụ.

Thực hành Định Tuệ mang nội hàm “tự tri-tỉnh thức-vô ngã”.

“Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý
nghĩa cuộc sống, là Thiền; mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ
trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả”. “Tự tri-tỉnh
thức-vô ngã” là minh sư vĩ đại nhất của chính mình”. (Đường Về Minh Triết).

Thực hành phát triển năng lực Định Tuệ là một công trình Đại thừa
quan trọng. Ai thành tâm thực hành là có sự giúp đỡ, gia trì của các bậc
giác ngộ, của các vị thiện thần hộ pháp. Các vị thiện thần hộ pháp giúp
đỡ nhiều mặt, kể cả hoàn cảnh cuộc sống, phương tiện tồn tại. (Nhiều
học giả hiện đại, có trình độ uyên thâm về vật lí lượng tử, lí giải điều
này rất hay).

Nghiệp là diễn trình gieo nhân-gặt quả (quả báo) của hành vi thân
khẩu ý. Theo nhiều nhà khoa học thì nghiệp cũng mang năng lượng; mọi
hiện tượng và toàn cơ thể vũ trụ là những dòng chảy năng lượng; năng
lượng tâm thần là dạng năng lượng cơ bản nhất… Thực hành Định Tuệ có
công năng chuyển nghiệp, cải thiện nghiệp riêng và nghiệp chung. (Khoa
học đã phát hiện ảnh hưởng của năng lượng tâm ý đến thế giới vật chất
bên ngoài, đến môi trường sống, đến những ngưòi và những nơi rất xa…).

Nhiều nghiên cứu y học và sinh học cho thấy rằng, thực hành Định Tuệ
làm thay đổi cấu trúc não, cải thiện sức khoẻ bộ não, sức khoẻ tinh thần
và sức khoẻ toàn diện. Đặc biệt, sự thực hành sẽ kích thích tuyến tùng
tạo đủ lượng melatonin cần thiết cho sự phòng chống ung thư. Nhiều
trường hợp thực hành Định Tuệ và cầu nguyện chân chính đã chiến thắng
bệnh nan y.

Thực hành phát triển Định Tuệ sẽ xa dần các tà kiến và các thiên
chấp; sẽ sống với nhân cách tự-do-tinh-thần; cởi bỏ gánh nặng nô lệ thị
phi, tập tục. Sau khi từ bỏ thân xác tạm bợ này, sẽ không phải chui rúc
vào các nẻo si mê đầy đau khổ phiền não; sẽ không phải làm thân ngạ quỷ
vất vưởng chốn mồ mả hay các nơi thờ cúng.

Thực hành phát triển Định Tuệ sẽ hội tụ ở mình mọi giá trị, mọi chất
lượng cuộc sống đích thực, không ảo tưởng phù phiếm. Thực hành phát
triển Định Tuệ sẽ biết tôn quý mọi phương tiện thăng hoa trí tuệ-tâm
linh của người khác, không kì thị tôn giáo – không “hơn thua, cao thấp”.
Đó là tâm Đại thừa chân chính.

Tâm Định Tuệ là ông chủ minh triết hoà bình, là trí tuệ vô sư, là trí
tuệ siêu việt của chính mình. Tâm Định Tuệ là cực lạc thiên đường, là
mái ấm tinh thần, là quê hương tâm linh vĩnh hằng. Tâm Định Tuệ là kho
chứa vô tận công đức và phước đức; là năng lực sáng tạo thuận hợp
Chân-Thiện-Mĩ; là cội nguồn của đạo đức nhân văn đích thực, của từ bi
bác ái. Tâm Định Tuệ là tinh thần tự do tự tại. Tâm Định Tuệ là chốn
tiêu dao cùng bạn lữ minh triết khắp vĩnh hằng.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment