Những lợi ích của việc xây dựng một bảo tháp

Những lợi ích của việc xây dựng một bảo tháp 1

 

Bảo tháp đại diện cho Pháp Thân của đức Phật. Xây dựng
Bảo tháp là một cách rất mạnh mẽ để tịnh hóa những nghiệp tiêu cực, hàng phục
các chướng ngại, và tích lũy công đức rộng lớn. Bằng cách xây dựng một bảo tháp
bạn có thể chứng ngộ con đường dẫn đến giác ngộ và đồng thời làm công việc hoàn
hảo là giải thoát các chúng sinh đau khổ, nhiều vô vàn như không gian vô biên,
dẫn họ đến hạnh phúc không gì bằng của sự giác ngộ, là mục tiêu tối hậu của một
đời sống. Bởi vì Bảo tháp được xây dựng trong một không gian mở nên rất nhiều
chúng sinh được hưởng lợi ích từ nó. Và nếu chúng ta có thể đi nhiễu quanh Bảo
tháp hoặc lễ lạy cúng dường, như vậy sẽ mang lại công đức bao la.     

Trong Kinh Karmavibhanga nói rằng:

Đức Phật đã giảng giải cho một vị Bà-la-môn trẻ tên
Shuka mười tám lợi ích của việc xây dựng một Bảo tháp Như lai. Mười tám lợi ích
đó là:

1.             Sẽ được sinh
ra là con của một vị vua vĩ đại

2.             Sẽ có một cơ
thể cao quý

3.             Sẽ rất xinh
đẹp và thu hút

4.             Sẽ có một trí
tuệ sắc nét

5.             Sẽ rất quyền
lực và nổi tiếng

6.             Sẽ có một
đoàn tùy tùng rộng lớn

7.             Sẽ trở thành
một người lãnh đạo tài giỏi

8.             Sẽ giúp đỡ
được rất nhiều người

9.             Sẽ được biết
đến trong mười phương

10.       
Sẽ có thể viết văn bằng những chữ và những câu thơ rộng
rãi

11.       
Sẽ nhận được nhiều sự biếu tặng từ những chúng sanh
khác

12.       
Sẽ sở hữu nhiều của cải

13.       
Sẽ trở thành vua của một vương
quốc

14.       
Sẽ có một cuộc sống lâu dài

15.       
Sẽ mạnh mẽ như kim cương bất
hoại

16.       
Sẽ có một số hảo tướng lớn và hảo tướng nhỏ của một vị
Phật

17.       
Sẽ được tái sinh ở các cảnh giới cao hơn

18.       
Sẽ nhanh chóng đạt được Niết bàn toàn
hảo

Để Bảo tháp có được lợi ích phải có bốn hạng mục được
đặt bên trong nó. Đó được xem như là “bốn loại xá lợi”. Nếu có “bốn loại xá lợi”
này được đặt bên trong một Bảo tháp, bất luận là Bảo tháp được xây dựng ở đâu và
vào thời gian nào, nó sẽ có sức mạnh để làm lợi ích cho tất cả chúng
sinh.

 I.  Xá lợi đầu tiên là “Xá lợi Pháp thân” (Relics of Dharmakaya). Điều này nói đến các Đà-la-ni
(Dharani)
và các Thần
chú (Mantra) được dạy bởi Đức Phật. Các Thần chú tối thiểu cần phải được đặt bên
trong một Bảo tháp là:

A. Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp
Thân –
The Four Dharmakaya Relic
Mantras

Bốn Thần chú Xá lợi Pháp
thân là những xá lợi linh thiêng. Đó là những xá lợi tối thượng của Đức Phật, xá
lợi của Pháp thân. Những xá lợi khác mà ta thường nhìn thấy, chẳng hạn như xá
lợi của y áo hay những phần thân tướng của Đức Phật, là xá lợi thứ yếu. Bốn thần
chú này là xá lợi tối thượng. Đây thường là những thần chú cốt tủy mà chúng ta
phải đặt trong Bảo tháp, chuông và tượng Phật.

Bằng cách đặt những
thần chú này bên trong một Bảo tháp, một pho tượng thậm chí một cái chuông điều
này sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng nổi.
 Ví dụ, nghiệp
xấu của tất cả chúng sinh khi nghe thấy những âm thanh của tiếng chuông đó sẽ
được thanh tịnh và họ được giải phóng khỏi tái sinh xuống các cõi thấp.
Nếu bạn
xây dựng một Bảo tháp và đặt các thần chú này vào bên trong nó, bạn sẽ không bao
giờ tái sanh vào các cõi thấp. Thay vào đó, bạn sẽ có những tái sanh tinh khiết
trong mỗi đời sống tiếp theo cho đến khi đạt đến giác ngộ. Những người xây dựng
một Bảo tháp có chứa những câu thần chú như thế này thật là may mắn. Tất nhiên,
bạn phải hiểu được những đau khổ của các cõi thấp để thực sự đánh giá cao điều
này. Nếu bạn không cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến các cõi thấp bạn sẽ không thực
sự đánh giá cao những tái sinh tinh khiết và bạn sẽ không thấy nó quan trọng và
quý giá như thế nào. Chúng ta có rất nhiều vấn đề trong đời sống của con người
mà chúng ta không thể chịu đựng được, do đó làm thế nào mà chúng ta có thể chịu
đựng được những đau khổ của các cõi thấp như được sinh ra như là một côn trùng,
hoặc những cảnh giới khổ hơn như là ngạ quỷ và địa ngục?

Nếu chúng ta đặt các thần
chú này trong một bảo tháp hay một pho tượng, chư thiên sẽ đến kính lễ linh vật
này ba lần mỗi ngày. Điều quan trọng là các âm tiết của các câu thần chú không
phải là quá nhỏ mà bạn không thể đọc chúng. Chúng cần phải đọc được và thần chú
nên được in trên giấy màu vàng và được cuộn tròn lại. Những Bảo tháp lớn nên có
100.000 bản sao Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân, và những Bảo tháp nhỏ hơn nên có
càng nhiều càng tốt.

Các bạn có
thể hạ tải Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp Thân tại địa chỉ sau trên mạng Internet:

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/four_dharmakaya_relic_mantras_strips_a4.pdf

 

A-1.
Thần Chú
Bổn Tôn Cực
Điểm Bất Nhiễm
– Stainless Pinnacle Deity
Mantra (Tsugtor Drime)

 image004.jpg

image006.jpg

 image008.jpg

image010.jpg

A-2. Thần Chú Xá lợi Bí mật – Secret Relic Mantra (Sangwa
Rigsel)

image012.jpg

 

A-3. Thần Chú Ánh sáng Cao quý Hoàn toàn Thuần tịnh Bất nhiễm
Zung of the Completely Pure
Stainless Light (Ozer Drime)

 image014.jpg

image016.jpg

 

A-4. Thần Chú 100.000 Vật Trang Hoàng Của Sự Giác
Ngộ
– 100,000 Ornaments of
Enlightenment Mantra (Jangchub Gyanbum)

image018.jpg

image020.jpg

image022.jpg

 

 

B. Thần Chú Namgyalma
Namgyalma Mantra (Usnisa
Vijaya)

Nếu bạn đặt
thần chú Namgyalma bên trong một bảo tháp, chỉ cần cái bóng của Bảo tháp chạm
vào chúng sinh, nó
cứu giúp họ thoát khỏi những
khổ đau nặng nề vì nghiệp xấu, và giải phóng họ
khỏi sự tái sinh trong
các cõi địa ngục, hoặc như ma đói, động vật, hoặc a-tu-la. Và họ cũng sẽ nhận
được sự hộ trì của chư Phật, không bao giờ đi lệch khỏi con đường dẫn đến giác
ngộ. Vì vậy, chúng ta nên đặt nhiều Thần chú Namgyalma bên trong một Bảo
tháp.

Các bạn có
thể hạ tải Thần Chú Namgyalma tại địa chỉ sau trên mạng Internet:

http://www.dharmadownload.net/download/variety/Pdf/N0006_zung/020_Namgyalma.pdf

image024.gif 

 

C. Thần Chú Ánh Sáng
Cao Quý Hoàn Toàn Thuần Khiết – Zung of the Exalted Completely Pure Stainless
Light

Nếu câu thần chú này được đặt trong một Bảo tháp, tất cả
những chúng sinh nhìn thấy Bảo tháp, được nghe nói đến hoặc được chạm vào Bảo
tháp sẽ được thanh tịnh những nghiệp tiêu cực. Họ sẽ được tái sinh trong những
cõi nhàn cảnh và không còn tái sinh vào các cõi thấp hơn.

Bảo tháp nên chứa 100 bản sao Thần Chú Ánh Sáng Cao Quý
Hoàn Toàn Thuần Khiết ( Lưu ý: Thần chú này khác với Thần chú Ánh sáng Cao quý Hoàn toàn Thuần tịnh Bất nhiễm –
Ozer Drime –
trong mục: Bốn Thần chú Xá lợi Pháp
thân).

Các bạn có
thể hạ tải Thần Chú Ánh Sáng Cao Quý Hoàn Toàn Thuần Khiết tại địa chỉ sau trên
mạng Internet:

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/zecpsl_strips_for_rolling_a4.pdf

 

       image026.gif

 

 II.  Xá lợi thứ hai là các viên xá lợi của Đức Phật
và của các vị Thầy

 III. 
Xá lợi thứ ba là tóc hoặc y áo cà-sa của Đức Phật và của các vị Thầy

 IV. 
Xá lợi thứ tư là những viên thuốc Pháp (Dharma pill) được thực hiện theo
những hướng dẫn của kinh điển, có chứa một tỷ lệ phần trăm của các di tích
thánh.

Nếu có sự hiện diện của bốn loại Xá lợi trên thì sức
mạnh của một Bảo tháp mới được xây dựng và một Bảo tháp cổ xưa trong quá khứ sẽ
như nhau. Ngay cả nước mưa chạm vào
Bảo tháp cũng được ban phước và nó sẽ thanh lọc những nghiệp tiêu cực của các
côn trùng trên mặt đất tiếp xúc với nó. Gió chạm vào Bảo tháp sẽ thanh lọc
nghiệp tiêu cực của con người hoặc động vật mà nó tiếp xúc, mang đến một sự tái
sinh tốt đẹp. Nếu có một Bảo tháp ở trung tâm của một con đường hoặc ở phía trên
con đường, những chiếc xe có thể đi phía dưới nó hoặc xung quanh nó, điều này
không thể kể hết được những lợi ích mà Bảo tháp mang lại. Nó không chỉ thanh lọc
các nghiệp xấu của đời sống này, nó còn thanh lọc những nghiệp tiêu cực của
nhiều kiếp trong quá khứ và gieo trồng những hạt giống giác ngộ trong tâm thức
của mỗi chúng sinh.

Lợi ích của
việc lễ lạy, cúng dường đến một Bảo tháp được ghi tronh Kinh Prasenajid:

Nếu có một
người nào rữa sạch Bảo tháp sẽ có một cuộc sống lâu dài, sẽ được miễn trừ khỏi
bệnh tật, sẽ vượt qua mọi khổ đau, sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh viễn và sẽ được
giàu có.

Nếu có một
người nào đánh chuông ở trước một Bảo tháp sẽ sở hữu những bài diễn văn có sức
thu hút và danh tiếng lớn, sẽ đạt được tiếng nói dễ chịu như Phạm thiên và có
thể nhớ được kiếp sống trước của mình.

Nếu có một
người nào lần chuỗi hạt với một tâm thành trước một Bảo tháp sẽ sở hữu nhiều
chuỗi hạt quý giá, sẽ được các đồ trang sức khác nhau và sẽ trở thành người quan
trọng nhất trong số những người có công và may mắn.

Nếu có một
người nào cúng dường nhã nhạc đến một Bảo tháp sẽ đạt được sự tự tin hoàn hảo,
có kiến thức và sự hiểu biết sâu xa, có một thể chất hoàn hảo và tâm trí minh
mẫn, lời nói sẽ được lưu truyền đi xa khắp thế
giới.

Nếu có một
người nào trang trí một Bảo tháp sẽ trở thành một vị vua vinh quang trong thế
giới loài người, một vị vua vinh quang trong thế giới chư thiên, sẽ kinh nghiệm
được hạnh phúc tuyệt vời.

Nếu có một
người nào quét dọn, lau chùi nơi một Bảo tháp sẽ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn, sẽ
có một khuôn mặt cao quý và làn da như một đóa hoa sen, sẽ được hoàn toàn miễn
trừ khỏi khuyết tật trong suốt những lần sinh tử tiếp
theo.

Lợi ích của
việc lễ lạy và đi nhiễu quanh một Bảo tháp được ghi tronh Kinh
Avalokiteshvara:

Nếu có một người nào tôn
trọng quỳ mọp lễ lạy trước một Bảo tháp sẽ trở thành một vị vua anh hùng và mạnh
mẽ, sẽ có một áo giáp với biểu tượng bằng vàng, và sẽ có nhiều cảm hứng đối với
Phật pháp.

Trong Kinh
Pháp Hoa (Saddharma Pundarika) nói rằng:

Nếu có một người nào chắp
tay trước một Bảo tháp, cho dù bằng hai bàn tay hay một bàn tay, hoặc thậm chí
chỉ một khoảnh khắc cúi đầu trước một Bảo tháp, người ấy rồi sẽ đạt được giác
ngộ tối thượng.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment