Ở cõi Ta bà ai cũng thích sướng không chịu khổ Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment