PG Khánh Hòa họp triển khai Đại lễ Phật đản và Đại hội Phật giáo tỉnh

PG Khánh Hòa họp triển khai Đại lễ Phật đản và Đại hội Phật giáo tỉnh 1

Tham
dự có Chư Tôn đức Tăng Ni và cư sĩ  thành viên BTS GHPGVN tỉnh Khánh
Hòa, Ban Trị  sự  các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Sau khi trao
đổi, thảo luận Hội nghị đã thống nhất, Đại lễ Phật đản tổ chức trong một
tuần từ ngày 08.4 đến Rằm tháng 04 Đinh Dậu,( 03/5 đến 10/5/2017)  Lễ
đài chính tại chùa Long Sơn Nha Trang. 

Đại
hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến tổ chức
vào ngày 11.5.Đinh Dậu  (05.6.2017)  Hội nghị đã thông nhất suy cử Hòa
thượng Thích Ngộ Tánh – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội,  HT.Thích Minh
Thông- Trưởng Tiểu ban Nhân sự, HT Thích Nguyên Quang- Trưởng Tiểu ban
Nội dung…

PG Khánh Hòa họp triển khai Đại lễ Phật đản và Đại hội Phật giáo tỉnh 2

Hội nghị cũng đã cử đoàn  Đại biểu GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội nghị  sinh hoạt Giáo hội  năm 2017 vào ngày 28.4.2017.

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment