Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 1

Đạo
Phật có rất nhiều pháp khí như chuông, trống, mõ, bảng, khánh, lự thủy
nang, tràng hạt, tích trượng, tháp… Mỗi thứ đều có một công dụng và ý
nghĩa khác nhau.

Chuông

Có 3 loại chuông. Đại hồng chung là loại chuông lớn, còn gọi là
chuông U Minh thường đánh vào lúc đầu đêm nhằm nhắc nhở sự vô thường
nhanh chóng và đánh vào lúc cuối đêm để thức tỉnh đại chúng tinh tấn tu
tập, vượt khỏi cảnh tối tăm đau khổ. Chuông này thường được đánh 108
tiếng.

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 2
Chuông với hình dáng lớn thì gọi là Đại hồng chung còn kích thước nhỏ thì gọi là Báo chúng chung

Báo chúng chung còn gọi là thăng đường chung tức là chuông dùng để
báo tin các thời khóa tụng và khi họp chúng hoặc thọ trai trong các tự
viện. Gia trì chung là chuông dùng để điều hòa và ra hiệu trong tụng
niệm bái sám để thời khóa được nhịp nhàng và trang nghiêm

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 3
Gia trì chung dùng để điều hòa và ra hiệu trong tụng kinh lễ Phật

Có hai loại, mõ hình bầu dục có chạm đầu cá và hình niêu chạm nguyên
hình con cá nằm dài. Loại mõ hình bầu dục dùng để đánh trong khi tụng
niệm, còn loại mõ hình niêu thường treo ở nhà trù để đánh báo tin giờ
trai phạn .

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 4
Mõ hình bầu dục có chạm đầu cá

Đánh mõ có hai ý nghĩa, một là để cho thời khóa tụng kinh được nhịp
nhàng không lộn xộn, vừa giữ được vẻ trang nghiêm vừa giúp người tụng
niệm không bị rối loạn tâm trí. Hai là cảnh tĩnh đại chúng, không để
tâm trí rơi vào hôn trầm.

Trống

Trống có hai loại. Trống tiểu là thứ trống nhỏ, đánh trong những lúc
trước thời khóa tụng kinh công phu đầu đêm và cuối đêm. Trống nhỏ được
đánh theo thể thức bài “Tam luân cửu chuyển”.

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 5
Trống đại thường dùng cung thỉnh (mời – PV) chư Phật, Bồ tát và thánh chúng vào trước khi hành lễ Phật giáo

Trống đại còn gọi trống Bát Nhã. Trong những khi thuyết pháp, khi làm
lễ lớn ở điện Phật thì thường dùng loại trống này. Người ta thường
đánh 3 hồi. Khi đánh trống thường theo thể thức bài Bát Nhã Hội.

Bảng và Khánh

Hình của bảng như đám mây. Phần lớn các tòng lâm bây giờ đều dùng
bảng bằng gỗ. Bảng được dùng để thay thế cho mõ hình điêu để báo tin
giờ thọ trai.

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 6
Bảng một trong những pháp khí của Phật giáo

Khánh bằng thiếc để báo tin giờ học tập, lúc họp chúng và các Phật sự
khác như phân phát phẩm vật cúng dường cho chúng Tăng trong Già Lam.

Tích Trượng

Đây là cây gậy của các thầy Tỳ Kheo (người tu – PV) dùng khi đi đường hoặc đi khất thực.

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 7
Tích trượng dùng để cho các thầy tu đi đường hoặc khi đi khất thực

Tích trượng chỉ vừa tay cầm, bề cao không quá đầu người. Trên đầu của
tích trượng có 4 cái vòng và 12 khâu nhỏ bằng đồng. Kiểu tích trượng
này do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra. Cũng có một loại tích trượng
khác, trên đầu chỉ có 2 vòng và 6 khâu, kiểu này do Phật Ca Diếp chế.

Theo Hiển giáo, các vị Tỳ Kheo dùng tích trượng đi đến trước nhà khất
thực thì rung cho thí chủ biết, hoặc để đề phòng chó dữ, rắn rết hoặc
thú dữ trong rừng. Do đó tích trượng cũng gọi Thanh Trượng hay Minh
Trượng, nghĩa là cây gậy tạo ra tiếng.

Lự Thủy Nang

Lự thủy nang là cái túi để lọc nước khi uống hoặc khi sử dụng… Việc
lọc nước này có 2 ý nghĩa: một là phòng ngừa bệnh tật và giữ vệ sinh
chung; hai là vì lòng từ bi mà bảo vệ các sinh mạng trong nước như các
loài thủy trùng vi tế…

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 8
Túi để lọc nước khi uống hoặc khi sử dụng của người tu

Lự thủy nang thường được chế tác bằng cách lấy vải dày hoặc vải lụa
may thành một cái túi, trên miệng được may khoanh theo một vòng thép có
tay cầm

Tràng Hạt

Tràng hạt là một pháp khí để dùng trong khi tu tập, trì niệm. Tràng hạt có 3 loại: loại 108 hạt, loại 54 hạt và loại 18 hạt

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 9
Tràng hạt dùng để niệm Phật trong Phật giáo

Loại 108 hạt tượng trưng cho 108 phiền não. Loại chuỗi 54 hạt hay 27
hạt không tượng trưng ý nghĩa gì chẳng là tiện cho việc mang dùng nên
chia làm hai hoặc chia làm bốn của chuỗi 108 hạt.

Loại chuỗi 18 hạt còn gọi là chuỗi tay vì thường mang ở tay. Số lượng của loại chuỗi này là một phần sau của chuỗi 108 hạt.

Tháp

Đây là phần mộ có nhiều tầng tháp. Ngoài Đức Phật thì còn có ba hạng
người được dùng tháp là Thanh Văn, Duyên Giác và Chuyển Luân Vương.

Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 10
Tháp là nơi để thờ xá lợi, Phật, bồ tát hay những hàng thánh chúng của Phật giáo

Theo kinh Nhân Duyên thì có 8 hạng người được dùng tháp và tùy theo
quả vị tu chứng mà số tầng tháp có khác. Tháp Phật: 8 tầng trở lên.
Tháp Bồ Tát: 7 tầng. Tháp Duyên Giác: 6 tầng. Tháp A La Hán: 5 tầng.
Tháp A Na Hàm: 4 tầng. Tháp Tư Đà Hàm: 3 tầng. Tháp Tu Đà Hoàn: 2 tầng.
Tháp Chuyển Luân Vương: 1 tầng

Theo Hiển Giáo tháp là để Xá lợi hoặc là để thợ Phật và các Thánh
giả. Phàm Tăng cũng được phép xây đối với những vị có giới có đức, biết
phận sự lo cho Tam Bảo. Theo Mật Giáo thì tháp có hình Tam Muội của
Đại Nhật Như Lai. Phàm Tăng (người xuất gia chưa chứng đạo – PV) có thể
xây để kết duyên kiếm phước

Bài viết tổng hợp thông tin từ bài giảng của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Theo Hoài Lương – KH&ĐS

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment