One thought on “Số Mệnh (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ

  1. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    CHÚNG CON CẢM ƠN THẦY, CHÚC THẦY LUÔN MẠNH KHOẺ

Add Comment