One thought on “T.T. Thích Trí Siêu: Vô Ngã 6/6

  1. A Di Da Phat,
    Nhung loi giang day cua Thay Tri Sieu da giup con khai mo phan nao su hieu biet ve Vo Nga. Do la nhung buoc can ban giup con suy nghi, tu duy de co the tu tu tham hieu them.
    Con xin cam on Thay.
    Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat

Add Comment