T.T. Thích Trí Siêu: Ý Tình Thân – 2/4

5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “T.T. Thích Trí Siêu: Ý Tình Thân – 2/4

  1. A Di Da Phat.
    Thay giang qua hay. Nho loi thay giang, con hieu them ve Dao Phap cao sieu cua Duc Phat Nhu Lai.

    Nam Mo A Di Da Phay

Add Comment