TĐ:1036-Cống cao ngã mạn , thì cái gì cũng không học được

Add Comment