TĐ:1065-An lạc là từ tịnh định mà có , không liên quan đến hoàn cảnh

Add Comment