TĐ:1078-Con người trước tiên phải tin vào vận mệnh, mới có thể sống vui sướng- hạnh phúc

Add Comment