TĐ:1102- Mười hai chữ mà mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment