TĐ:1104-Nếu muốn chân thật niệm Phật , trước hết dứt sạch nghi ngờ

One thought on “TĐ:1104-Nếu muốn chân thật niệm Phật , trước hết dứt sạch nghi ngờ

Add Comment