TĐ:1105- Người tu hành Tịnh độ, nghi tình chẳng thể không đoạn, chánh niệm chẳng thể không sanh

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment