TĐ:1111-[Kinh Pháp Hoa] nói: Tuần tự tu học, đều được thành Phật

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment