TĐ:1111-[Kinh Pháp Hoa] nói: Tuần tự tu học, đều được thành Phật

Add Comment