TĐ:1163- Đặt hạnh phúc của dân chúng lên hàng đầu, thì quốc thái dân an

Add Comment