TĐ:1165-Xem thân thể là chính mình , đây là nguồn gốc của tất cả tội ác

Add Comment