TĐ:1278-Thật sự tin tưởng nghiệp nhân quả báo , thì ngay ác niệm cũng không sinh khởi

Add Comment