TĐ:1281-Nói sai một chữ chuyển ngữ , đọa 500 đời làm thân chồn

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment