TĐ:1309-Ý niệm gì cũng đều không sánh được một niệm A Di Đà Phật

Add Comment