TĐ:1320-Muốn được vãng sinh , nhất định phải quen thuộc cảnh giới cõi Cực Lạc mà kinh điển đã mô tả

Add Comment