TĐ:1364-Nếu không buông bỏ được, vậy chỉ có niệm Phật vãng sanh

Add Comment