TĐ:1372- “ta ; ngươi ; hắn” loại phân biệt chấp trước này là gốc của lục đạo

Add Comment