TĐ:1383- Thiệt tình muốn vãng sinh Tịnh Độ, nhất định phải đem A Di Đà Phật để ở trong lòng

Add Comment