TĐ:708-gấp gáp qua loa là chướng ngại lớn nhất trong việc học Phật pháp

Add Comment