TĐ:816-Chúng ta khởi tâm động niệm, có quan hệ mật thiết với toàn bộ địa cầu

Rate this post

Add Comment